Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » turistika » miesto

Miesto, Fatra

Miesto v Fatra

V Fatra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Fatra:, 1 z 17

Domašínsky meander, Rovne, Skalka, Podžiarie, Kostelné, Lazúr, Hrabovo, Smrečina, Kaluže, Pancová, Lúka, Záhumnie, Záhradky, Handliarka, Pod Hríbami, Pred dolinkou, Pred Malou dolinou, Mičuchovské, Dve vody, Chalúpkovo, Záhradiska, Lány, Hôrky, Izbica, Sekcia B, Prelomené, Dvorec, Pod Hliniskom, Rovne, Rakytovec, Chvastková, Brehy, Za Spratekom, Ohrad, Krajčov kút, Prievalec, Mierový háj, Pred Baničným, V Baničnom, Nad veľkou zemou, Staré Lazy, Pod poľanou, Panská koliba, Mlynárov jarok, Sekcia A, Sekcia F, Sekcia E, Dolný vrch, Dlhé, Ostrý vrch, Likavka, Frankovia, Dolný sad, Kopanica, Zichovia, Hony, Horná Turecká, Kamenné, Senkovo, Na vŕšku

Miesto, Fatra:, 2 z 17

Sekcia C, Foringovo, Pod Javorím, Na Hrby, Medzi lúžky, Hrby, Za mlynom, Hájik, Hore vodou, Kohútie, Vitaličnica, Jelenská, Bôriny, Zálochy, Predné Haliny, Za Hájom, Za Dúbravou, Záhumnie, Niže papierne, Haliny, Klasy, Chotárnô, Úplaz, Polkanová, Žľaby, Brestová, Zadný kút, Štepnica, Zavaskovce, Hanesy, Sliačany, Pod Magurou, Močiarka, Hore Jalovcom, Lašteky, Repisko, Litvovské, Pod Stráňami, Bukovinka, Brezie, Na Hámre, Ostredky, Vyšný diel, Dolné pole, Magura, Brezie, Rakytov, Horné pole, Brezie, Vŕštek pod Holubovým, Kostoly, Seč, Mistríky, Brezie, Salatín, Šuhová nad Hlbokou cestou, Dlhé hony, Pod Laštekom, Nižovce, Paraštiná

Miesto, Fatra:, 3 z 17

HUTY, Doliny, Pod Brezinou, Nižný Tajch, Vyše mlyna, Závozy, Vysoký vrch, Horné bučie, Trávniky, Trhanová, Stará tehelňa, Lipová, Žebrači, Raková, Laclavá, Pod Rakytím, Za krovím, Pri kostole, Nad Hrádkom, Hliny, Pod Stáňami, Pod Lazom, Pod Hájom, Záhumnie, Pod Drahy, Priečky, Čiernavy, Jama, Pri Anglickej záhrade, Širiny, Kotelnica, Dolná Turecká, Starý cintorín, Laz, Za starou vodou, Pod Dráhami, Laz, Pred Pálečnou, Za Rebrovci, Pod Krížnou, Kazimier, Bulíková, Bršková, Laz - Bulov, Rovinky, Poprečná, Veľké, Vápenica, Na Záplotí, Skalka, Holizňa, Pstružné, Vyšná Matejková, Košiar, Nižná Matejková, Niže dediny, Povrázky, Kuneradské horné, Za Horvátkovci, Záhrady na pažití

Miesto, Fatra:, 4 z 17

Salašky, Panské, Posviacaná, Hlboké, Jamy, Krovisko, Požehy, Nevoľné, Ľauková, Bukovec, Hrbok, Záhrabová, Vŕšky, Rovná dolina, Pri zápalkárni, Roveň, Vŕšok vyše dediny, Tonkovská, Za Balcíkov, Šteklanovský kúsok, Badiaková, Pod Domčicou, Močiar, Pod Stráňou, Za Žabkov, Podkáčová, Hrbčok, Dolný Lipovec, Studničná, Záhradky, Ku Kaštieľu, Za kostolom, Lány ku kostolu, Malý Žiar, Tarneková, Starý cintorín, Laštek, Vajano, Mokraď, Malý žiar, Kozie chrbty, Medzi cestami, Žarnovka, Predvrícko, Žadíkovo, Noviny, Horné Trávniky, Na Hájikoch, Žiar, Zadná, Hrádok, Mažiarná, Pod Borinami, Kobula pod borinami, Za Húseň, Drtovky, Uhliská, Vápenná, Trstená, Pod rybníky

Miesto, Fatra:, 5 z 17

Vráče, Lavičky, Horné Košariská, Banisko, Sviniarka, Za jaročkom, Rakytné, Za Korbelovým vŕškom, Lipovec, Spišáková, Oplety, Zábava, Trliny, Laz, Sokol, Niže dediny, Milcovo, Nad Dielcom, Jakušovo, Hlboká Bazová, Stráne, Petrová, Bystrička, Malá Petrová, Žirkovo, Močiar, Chrapovné úslnia, Kutiny, Konský dol, Polianky, Pri Váhu, Šibenice, Rovienky, Úles, Malý Žiar, Pod Matejovou, Luhy, Podhradište, Ráztoky, Zrasce, Rovná hora, Bažinov jarok, Zrasce, Kostolec, Kliny, Milcová, Demkovská, Pažite, Koncom do Závoza, Niže Revišného, Skalica, Juh, Hrabiny, Nad pastierňou, Sigot, Laz, Úboče, Hradiská, Niže dediny, Kiškovie

Miesto, Fatra:, 6 z 17

Sokol, Sučany, Malá Šindliarka, Hlboký, Jarok, Dlhý grúň, Kopanice, Kúr, Jalčiné, Zapierená, Kopana, Krištofka, Tŕnie, Konštica, Pod Lazy, Truchanová, Jaty, Na kútoch, Jabradné, Bogdanová, Trckové, Karolka, Zábava, Vojtové, Jaty, Pod Kopanou, Zácestie, Luhy, Vrch Lazy, Pohoreniská, Ďurišovská, Stráň, Podhorie, Sypaniská, Lúčivná, Ploščina, Vojtove, Korelnice, Fišerka, Letovisko, Močariny, Gedeonova skala, Svitáčovo, Farský les, Dupná, Šalby, Košariská, Jánova lúka, Nová, Čepčínec, Kečka, Fukovské a Šibeničný vrch, Pod Studencom, Jazvečia, Povojník, Stĺpová, Štvrtky, Do Vadžera, Duláková, Majelnik

Miesto, Fatra:, 7 z 17

Pod Lazmi, Háje, Biela Studňa, Vädžer, Vkošiny, Lučivná, Dlhé, Hliny, Do Tisovca, Obzová a Válovy, Jasenová, Kapustnice v Tehelni, Rybníky, Jazvečie, Čmeľovo, Návozia, Pod Osičím, Za Vricou, Šmýkanica, Suchá Vrica, Pod Trstím, Kňazová, Javorie, Dubie, Mestská, Jarky, Dielec, Slatina, Sviniarka, Bôrovo, Sviňacia, Matejčovo, Vrica, Dubie, Ploštiny, Hlboké, Vŕšky, Zadky, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Pred Dulákov, Bačov kopec pod Stilovým, Pod hrad, Vrkošiny a pod Kasákovú, Niže svätej Anny, Nad Baštou, Fľaky, Za železnicou, Zákľačie, Nad Kňazovou Nivou, Lieskovo, Studenec, Tackanová, Biely Vŕštek, Jasenová Brložná, Kamene, Suchá, Žiare, Pod Bôrovou, Obzová za Tŕstím, Pod Kalváriou

Miesto, Fatra:, 8 z 17

Priehaliny, Lučina, Za Dlhým dielom, Pred trstím, Pod Osikovým, Lazy, Končiar, Dielnice, Obzová, Na Prievaly, Hrubý grúň, Na Brode, Strapaté, Chopec, Vlniská, Nad Teplicou, Pred Studencom, Švanterová a Bombový močiar, Obzová za Trstím, Studenec, Mikulášova, Záskalná, Ostredok, Na Skaličkách, Prašivá, Breziny, Lazany, Malé Blatno, Dlhé Záhumnia, Na vrch Dubie, Pod Žiarami, Pod Hájom, Štiet, Kopanice, Predné lazy, Čakanovo, Kostolné lazy, Kalvária, Skalnô, Pažitie, Dúbravy, Krátiny, Pod Jankovou, Hony do hôrky, Zadná Brezina, Socovský vrch, V laze, Boček, Rúbaniny, Prídel, Vyšná Smreková, Pánske, V doline, Závozec, Žiarná, Kaňapisky, Hony do lazíšť, Hony do hradzkej, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Urbársky háj

Miesto, Fatra:, 9 z 17

Dlhé, Dolina Tisovo, Panské hrby, Farské, Poluské lazy, Pod Rysným, Dolinky, Kohút, Čiastok, Predný močiar, Borová, Benkovka, Zadky, Dvorisko, Vyše papierne, Čierno, Pod Bukovinámi, Prostredný močiar, Medovar, Uhrínovo, Rúbaniny, Nad Tokarov, Pod Beninami, Bačov kopec, Magura, Nad Bielym potokom, Bystré, Pod starým majerom, Hôrky, Vyše dediny, Rybníky, Doliny, Holica, Vyše sklenárskej cesty, Poznanovo, Veľké Blatno, Hlboké nad Lieštím, Medzník, Podorano, Hony za železnicou, Skalie, Hony do hradskej, Ukladiská, Brložná, Za cintorínom, Miklové údoly a krovinky, Pod Malou stranou, Nižná Smreková, Klučiny, Pod čerenou, Dolné Kamence, Nakúte, Ležiachova javorina, Do poľa, Dolina, Od pastierskej, Hony do železnice, Konopiská, Pod Likotkou, Nad Rybníkmi

Miesto, Fatra:, 10 z 17

Orechová, Od maloviesskeho, Za Hájom, Vyše Ďura, Zadné háje, Bukoviny, Hrby, Kolba, Záhumnie niže mesta, Pod Horným a Dolným Poľským, Prievala lúka, Za lúčkami, Krivá, Pod šiarmi, Zadný jarok, Cabanky, Žiar, Lazy, Hankahrb, Skalitá, Kotlová zem, Rúbaňky, Skalica, Vlčia jama, Rúbane, Chmelinec, Kostolné pole, Niže sklenárskej cesty, Za Dúbravami, Pazuška, Chotáre, Stráne, Prostredná, Pod Kľakom, Pod zábelia, Svetlá hora, U Vese, Roh, Kaplna, Diel a Za Dielom, Úboč, Zelené, Za vrchom, Diel, Nad Kohútovou, Joklová zem, Dielec, Majzlanka, Pod orešie, Jarok, Horné pole, Vtáčí vŕšok, Majkrabovo, Balaškova, Rúbaň, Pod Šibenice, Ploština, Lieskové pole, Úšust, Horica

Miesto, Fatra:, 11 z 17

Pod humniskom, Kopanica, Pahorok, Lúky, Závodia, Zábelia, Lány, Medzi medzami, Čertova, Medzi smrečinami, Beňovské, Jamy, Žiarna dolinka, Vysoké, Stredné pole, Úboč, Doštisky, Mútne, Smrekovo, Lipové, Struháreň, Antoliarka, Za studňou, Panošin, Solisko, Kotelova zem, Na snehu, Tiešňavy, Medze, Horný háj, Kriváň, Turčianske jasle, Čertov pasienok, Hlboká cesta, Gričové, Borisková, Šušňatín, Za dielom, Na Hladíkovo, Hepeš, Doliny a Tisovec, Studienky, Na ohreblo, Ravná, Štiavnice, Pred dolinami, Kalenia, Šancelova zem, Ohradisko, Horné lány, Hliniská, Hlbokô, Cupajka, Moldava, Nad hradskou, Brdo, Za štrekou, Siaš, Vinohrad, Hancková

Miesto, Fatra:, 12 z 17

Na chotári, Zadné dedičné polia, Dubravica, Pod vrch, Kamenné jasle, Úplaz, Na vrchu, Kľačianska dolina - pirť, Závora, Močidlá, Diel, Sihoť, Humienca, Kohútová, Lipová, Kúty, Hrnčiarová, Brezinky, Pri skotni, Pod pieskom, Fekečová, Pod Závozím, Stráza, Prievlač, Za Sokolom, Modrý vŕšok, Jedľovo, Za Vysokým, Rúbaň a Skalka, Malý Rybár, Za jamou, Pod Búnovom, Za parkanom, Šúbriová, Polčenská dolina, Potôčky, Nižná Mlynárová, Pod kobyliou hlavou, Poštáriková, Bodranská dolina, Podbrezie, Polianky, Nad úbočím, Zrebíky, Kováčovo, Starý háj, Pod Magurou, Kohútová, Kobylia hlava, Podbrezie, Lipovská dolina, Dedičné polia, Tlstý vrch, Brehy, Mocidla, Pri Slatine, Tokársky grúň, Vrch háj, Brložnica, Stráža

Miesto, Fatra:, 13 z 17

Uhlište, Na Kostolišti, Rovňanský grúň, Hankov grúň, Chrochotia dolina, Sedlová, Na Brečkov, Trasidlá, Brován, Lovisko, U tŕňa, Poľana, Dlhé hony, Beňová, Bystrice, Žiare, Za Búnovom, Krsačina, Búnov, Pod hájom, Pod skalkou, Banisko, Huta, Kolárovo, Pod Lučencom, Sekanina, Tisovo, Brveník, Halmesová, Od Hrabovca, Pazite, Pažite, Žiarec, Kamenné hony, Jamy, Úplaz, Holý diel, Pod Hájom, Nad Hrádkom, Zákľuka, Dlhé hony, Šariny, Medzi lúky, Krizanka, Hrabačka, Hajasová, Výšina, Horné závozy, Nad Studňami, Zadná kosa, Niva, Horné Hladíkovo, Dedinský grúň, Miliansko, Hluchá dolina, Za Váhom, Pod Dielom, Panošina, Čákory, Kelašské

Miesto, Fatra:, 14 z 17

Dolné Jaseno, Pod dielom, Štamríky, Cez vrch, Borgy, Kopanice, Tále, Dolné závozy, Polianky, Pod Starým hájikom, Kédeš, Vlčia jama, Na vrch, Kelnicky grún, Panošinská dolina, Pod horou, Mokraď, Račková, Štafný vŕšok, Záblatie, Hoskora, Hričkov, Vyšná lipa, V Žiaroch, Dubová, Hrabina, Borievčie, Hrabovské lazy, Smutné pole, Rybník, Tarabová, U lesa, Za Hepešom, Ostrá, Za dvorom, Dolné huty, Lúčky, Jedliny, Nižná Jedľová, Pod Sokolom, Borová, Topole za Dielom, Rohuľka, Hladká, Mátava, Starý háj, Dolinka, Poloma, Ostredkovy grun, Dielce, Brečkovo, Madacov, Okrúhla, Pod Príslopom, Pred Rakytovom, Zvolenská hoľa, Maršálová, Trávniky, Veľký kozinec, Pod zadky

Miesto, Fatra:, 15 z 17

Horné Jaseno, Kotol, Kochanovo, Príslop, Sokol, Nad Lieštinami, Košiarik, Mlynová, Havrania, Burchýbel, Pred Rakytovom, Úplaz, Chvastová, Slatiny, Vrchy, Sokolský jarok, Žiarová, Miľanovo, Za Strážou, Košová, Vlčkovie grúň, Lány od Hrabovca, Hlboká, Loviská, Klúc, Malý Hričkov, Veľký Rybár, Cigánske, Urbársky pasienok, Nemecké, Šiance, Za Kostoliskom, Krivé lazy, Ostré brdo, Suché, Do Bučín, Grúniky, Črtľaže, Pod stráne, Radovô, Fugasov grúň, Skalné, Štrosy, Vahanka, Zalamaná, Košariská, Salaš, Vyšná Prašivá, Javorinka, Črtľaž, Kotlina Drozdová, Za Lyscom, Nad Košiariskom, Dropová, Sandrová, Bazovská, Pod Košiariskom, Kopanice, Orechovec, Zajačka

Miesto, Fatra:, 16 z 17

Ratiská, Hruska, Salášik, Loncov diel, Za kotliskom, Pred Repiskom, Na Stráži, Ku hájiku, Diaková, Machanovie jama, Vôdky, Stykovie jama, Jazvecí grún, Sedlo, Úplaz, Marčekovo, Luhy, Mlynské rovné, Pod Strážou, Pod malou babou, Pod Jarabačkou, Vyšná Mlynárová, Horné huty, Kladnitá, Nad skalami, Za kochličkou, Lazová, Nemcovô, Do Žiarov, Kolláre, Oráca, Do skalák, Do Kolárova, Chmelky, Mladý háj, Červenie, Slovákova dolina, Stienky, Nekelovské, Široké, Hrebene, Na Širokom, Šimová, Hiadelské sedlo, Kopček, Hrabové lány, Drazkovska, Úplaz, Mikuláška, Križná, Adamcová, Patočín, Lopušná, Vyšný Rybár, Pažitie, Grúň, Nižná lipa, Krátka Čremovie, Koncity vrch, Mogurka

Miesto, Fatra:, 17 z 17

Rovne, Blažková lúka, Nižná Prašivá, Lúky, Pri gaštanoch, Na malý ostredok, Cintorín, Pokrývka, Rovná, Veľká, Veľká Fatra, Nad úplazkom, Ďumbierske Tatry, Rezníkove, Šubrtová, Za Baľou, Niže červená voda, Lúčky, Nad Bánom, Dubovo, Homôlky, Kuľašová, Pod Bielkovou medzou, Čiare, Solisko, Polianka pri kríži, Nad Štálikom, Zvonica, Švandová, Madárovo, Benke Kúty, Kotlina Patočín, Šipica, Skaliny, Ponad Bártkovú, Manzelova dolina, Nižné Lúky, Bielo, Parohy, Nad Špatnou

miesto inde

Veľká Fatra (1751x), Turčianska kotlina (1585x), Malá Fatra (1145x), Žiar (528x)
miesto v Veľká Fatra
miesto v Turčianska kotlina
miesto v Malá Fatra

Podobné, Fatra:

6757x turistika, 4556x miesto, 700x orientačný bod, 325x strom, 311x turistické informácie, 190x poľovnícky posed, 177x chranený strom, 134x ohnisko, 113x prístrešok, altánok, 69x atrakcia, 46x štôlňa, 43x miesto na piknik, 39x orientačná mapa, 36x studňa, 8x komín, 4x pamätník, bojisko, 2x väznica, 2x vodárenská veža, 2x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Fatra

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://fatra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.