Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » turistika » miesto

Miesto, Fatra

Miesto v Fatra

V Fatra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Fatra:, 1 z 17

Domašínsky meander, Rovne, Skalka, Lúka, Kaluže, Podžiarie, Lazúr, Smrečina, Hrabovo, Pancová, Záhradky, Kostelné, Záhumnie, Pod Hríbami, Handliarka, Pred dolinkou, Pred Malou dolinou, Mičuchovské, Dve vody, Izbica, Záhradiska, Chalúpkovo, Pred Baničným, V Baničnom, Nad veľkou zemou, Prelomené, Lány, Sekcia B, Rovne, Hôrky, Krajčov kút, Dvorec, Pod Hliniskom, Brehy, Chvastková, Rakytovec, Ohrad, Za Spratekom, Prievalec, Mierový háj, Mlynárov jarok, Staré Lazy, Pod poľanou, Dolný vrch, Dlhé, Likavka, Panská koliba, Kamenné, Hony, Frankovia, Zichovia, Ostrý vrch, Sekcia A, Kopanica, Senkovo, Na Hrby, Dolný sad, Na vŕšku, Sekcia F, Hrby

Miesto, Fatra:, 2 z 17

Sekcia E, Horná Turecká, Sekcia C, Pod Javorím, Medzi lúžky, Hájik, Hore vodou, Foringovo, Za mlynom, Kohútie, Vitaličnica, Predné Haliny, Za Hájom, Úplaz, Žľaby, Jelenská, Záhumnie, Zálochy, Chotárnô, Bôriny, Brestová, Haliny, Niže papierne, Zavaskovce, Polkanová, Za Dúbravou, Magura, Vyšný diel, Klasy, Rakytov, Kostoly, Štepnica, Bukovinka, Lašteky, Salatín, Brezie, Repisko, Pod Magurou, Horné pole, Dolné pole, Vŕštek pod Holubovým, Na Hámre, Za krovím, Vysoký vrch, HUTY, Ostredky, Pod Stráňami, Brezie, Nižný Tajch, Seč, Pri kostole, Brezie, Brezie, Sliačany, Lipová, Zadný kút, Žebrači, Hanesy, Raková, Dlhé hony

Miesto, Fatra:, 3 z 17

Litvovské, Trhanová, Pod Stáňami, Laclavá, Doliny, Trávniky, Mistríky, Pod Rakytím, Závozy, Bršková, Stará tehelňa, Šuhová nad Hlbokou cestou, Čiernavy, Paraštiná, Hliny, Pod Laštekom, Nižovce, Nad Hrádkom, Za Rebrovci, Pred Pálečnou, Pod Hájom, Jama, Pod Drahy, Košiar, Poprečná, Holizňa, Horné bučie, Nižná Matejková, Panské, Vyšná Matejková, Pod Stráňou, Laz - Bulov, Kotelnica, Rovinky, Dolná Turecká, Vyše mlyna, Veľké, Bulíková, Starý cintorín, Pod Lazom, Laz, Kazimier, Pod Brezinou, Pod Dráhami, Hore Jalovcom, Vápenica, Pri Anglickej záhrade, Pod Krížnou, Širiny, Záhumnie, Niže dediny, Nevoľné, Posviacaná, Krovisko, Za Horvátkovci, Požehy, Jamy, Pstružné, Skalka, Záhrady na pažití

Miesto, Fatra:, 4 z 17

Na Záplotí, Za starou vodou, Laz, Priečky, Salašky, Hlboké, Roveň, Badiaková, Povrázky, Kuneradské horné, Podkáčová, Záhrabová, Za Balcíkov, Močiar, Vŕšok vyše dediny, Rovná dolina, Vŕšky, Šteklanovský kúsok, Hrbok, Bukovec, Pri zápalkárni, Tonkovská, Ľauková, Za Žabkov, Studničná, Pod Domčicou, Hrbčok, Záhradky, Laštek, Starý cintorín, Za kostolom, Dolný Lipovec, Hrádok, Ku Kaštieľu, Vajano, Mokraď, Lány ku kostolu, Noviny, Žiar, Žadíkovo, Predvrícko, Medzi cestami, Horné Trávniky, Trstená, Mažiarná, Vápenná, Banisko, Na Hájikoch, Za Húseň, Drtovky, Spišáková, Pod Borinami, Kobula pod borinami, Za jaročkom, Lavičky, Rakytné, Vráče, Pod rybníky, Trliny, Lipovec

Miesto, Fatra:, 5 z 17

Za Korbelovým vŕškom, Petrová, Hlboká Bazová, Malá Petrová, Sokol, Zábava, Chrapovné úslnia, Stráne, Oplety, Laz, Močiar, Polianky, Nad Dielcom, Niže dediny, Bystrička, Kutiny, Konský dol, Šibenice, Žirkovo, Jakušovo, Milcovo, Úles, Rovienky, Luhy, Rovná hora, Pod Matejovou, Demkovská, Kostolec, Ráztoky, Kliny, Niže Revišného, Pažite, Skalica, Belan, Koncom do Závoza, Nad pastierňou, Laz, Hrabiny, Juh, Úboče, Kiškovie, Sučany, Hradiská, Niže dediny, Dlhý grúň, Malá Šindliarka, Sokol, Hlboký, Jarok, Kúr, Kopanice, Jalčiné, Čepčínec, Sypaniská, Zácestie, Podhorie, Zapierená, Trckové, Na kútoch, Pohoreniská

Miesto, Fatra:, 6 z 17

Bogdanová, Jaty, Ďurišovská, Lúčivná, Konštica, Vrch Lazy, Pod Lazy, Luhy, Pod Kopanou, Vojtové, Zábava, Krištofka, Farský les, Jabradné, Ploščina, Korelnice, Stráň, Tŕnie, Kopana, Jaty, Truchanová, Vojtove, Karolka, Svitáčovo, Močariny, Kečka, Nová, Dupná, Košariská, Fišerka, Šalby, Letovisko, Gedeonova skala, Jánova lúka, Pod Lazmi, Do Tisovca, Dlhé, Kamene, Sviňacia, Háje, Šmýkanica, Nad Baštou, Prašivá, Návozia, Rybníky, Mikulášova, Lazy, Nad Teplicou, Za Dlhým dielom, Lučina, Dielec, Zákľačie, Pod Bôrovou, Lieskovo, Dubie, Tackanová, Matejčovo, Pod Osičím, Majelnik, Ostredok

Miesto, Fatra:, 7 z 17

Vŕšky, Na Prievaly, Čmeľovo, Slatina, Sviniarka, Vädžer, Fľaky, Dlhé Záhumnia, Suchá Vrica, Pod hrad, Biela Studňa, Obzová, Kopanice, Chopec, Duláková, Studenec, Ploštiny, Malé Blatno, Pod Trstím, Prievala lúka, Za železnicou, Priehaliny, Lazany, Hliny, Končiar, Dolina Tisovo, Kňazová, Niže svätej Anny, Javorie, Za Vricou, Švanterová a Bombový močiar, Hrubý grúň, Nad Kňazovou Nivou, Záskalná, Poznanovo, Strapaté, Jasenová, Štvrtky, Zadná Brezina, Breziny, Obzová za Tŕstím, Pod Studencom, Dubie, Obzová a Válovy, Vlniská, Jazvečie, Jarky, Vrkošiny a pod Kasákovú, Lučivná, Fukovské a Šibeničný vrch, Na Skaličkách, Na Brode, Stĺpová, Dolina, Žiare, Obzová za Trstím, Pred trstím, Nad Rybníkmi, Na vrch Dubie, Studenec

Miesto, Fatra:, 8 z 17

Bôrovo, Mestská, Pod Kalváriou, Hlboké, Vrica, Pred Studencom, Pred Dulákov, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Dielnice, Závozec, Biely Vŕštek, Pod Osikovým, Nad Bielym potokom, Kapustnice v Tehelni, Holica, Povojník, Do Vadžera, Bačov kopec pod Stilovým, Pažitie, Vkošiny, Suchá, Jazvečia, Zadky, Jasenová Brložná, Skalie, Za lúčkami, Borová, Uhrínovo, Dolinky, Štiet, Pod Likotkou, Magura, Nižná Smreková, Benkovka, Nakúte, Rybníky, Boček, Veľké Blatno, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Hrby, Hôrky, Socovský vrch, Pod Horným a Dolným Poľským, Vyše papierne, Kľačianska dolina - pirť, Brložná, Orechová, Vyše Ďura, Záhumnie niže mesta, Skalnô, V doline, Vyšná Smreková, Kalvária, Kohút, Za dielom, Doliny, Ležiachova javorina, V laze, Klučiny, Rúbaniny

Miesto, Fatra:, 9 z 17

Pod čerenou, Čakanovo, Žiarná, Bačov kopec, Pod Jankovou, Hlboké nad Lieštím, Za štrekou, Solisko, Zadky, Zadné háje, Diel, Hancková, Dúbravy, Za cintorínom, Ukladiská, Kolba, Prostredná, Hony do lazíšť, Cez vrch, Pri skotni, Bukoviny, Pod starým majerom, Kamenné hony, Dolné Kamence, Predný močiar, Dvorisko, Čiastok, Dlhé, Pod zábelia, Predné lazy, Od maloviesskeho, Pod dielom, Humienca, Dielce, Cabanky, Čierno, Dielec, Pod Rysným, Štiavnice, Podorano, Pod Beninami, Banisko, Pod horou, Rúbaniny, Konopiská, Pánske, Žiarna dolinka, Za studňou, Bystrice, Kaňapisky, Pod Malou stranou, Štamríky, Za parkanom, Pod Hájom, Hlbokô, Do poľa, Ploština, Kriváň, Čákory, Cupajka

Miesto, Fatra:, 10 z 17

Medzi lúky, Pod šiarmi, Dolinka, Krivá, Za jamou, Vyše dediny, Prostredný močiar, Panské hrby, Struháreň, Burchýbel, Farské, Hony do hradzkej, Dlhé hony, Zábelia, Lipové, Nad Tokarov, Urbársky háj, Hony za železnicou, Krátiny, Kalenia, Medovar, Medze, Moldava, Kotol, Kostolné lazy, Miklové údoly a krovinky, Sedlová, Poluské lazy, Prídel, Medzník, Hony do železnice, Podbrezie, Nad Kohútovou, Vyše sklenárskej cesty, Brezinky, Kaplna, Vlčia jama, Vrchy, Bystré, Od pastierskej, Hony do hôrky, Pod Bukovinámi, Pod hájom, Pod Žiarami, Štafný vŕšok, Podbrezie, Hony do hradskej, Za Hájom, Horný háj, Niva, Za Dúbravami, Hladká, Siaš, Nad Studňami, Úplaz, Pod Šibenice, Závodia, Nad Lieštinami, Žiarová, Loncov diel

Miesto, Fatra:, 11 z 17

Na Kostolišti, Mútne, Pod zadky, Mátava, Medzi medzami, Prievlač, Pod Bielkovou medzou, Borisková, Ravná, Veľký Rybár, Okrúhla, Lovisko, Kohútová, Antoliarka, Potôčky, Poľana, Zvolenská hoľa, Orechovec, U Vese, Hričkov, Ku hájiku, Úplaz, Maršálová, Havrania, Hrabačka, Chvastová, Vyšná lipa, Šúbriová, Hliniská, Šipica, Mlynová, Pod orešie, Sokol, Rohuľka, Nižná Jedľová, Hlboká cesta, Polianky, Na vrch, Miľanovo, Malý Hričkov, Vlčkovie grúň, Žiar, Lúky, Niže sklenárskej cesty, Za Vysokým, Na Hladíkovo, Chmelinec, Pred Rakytovom, Trávniky, Sandrová, Nižná Mlynárová, Močidlá, Pred Rakytovom, Košiarik, Vysoké, Horné pole, U lesa, Kohútová, Lipová, Malý Rybár

Miesto, Fatra:, 12 z 17

Marčekovo, Vlčia jama, Veľké v strednom poli, Horné lány, Pod Príslopom, Snoha, Doliny, Kyškovô, Horica, Tarabová, Bodorovské háje, Jarok, Horné Jaseno, Poloma, Lúčky, Do Žiarov, Borgy, Pahorok, Na hŕbky, Farská, Košová, Diel a Za Dielom, Zadná kosa, Joklová zem, Vinohrad, Lazová, Úboč, Poštáriková, Diel, Krsačina, Rúbaňky, Za vrchom, Stráne, Kostolné pole, Smrekovo, Lazy, Medzi vodami, Kobylia hlava, Bachlačka, Pod Lučencom, Pod kobyliou hlavou, Pod Dielom, Ostré brdo, Črtľaž, Dubová, Gričové, Šancelova zem, Pazite, Zákľuka, Kamenné jasle, Kopanice vyše mostu za Hájom, Okrúhle, Žiarec, Madacov, Solisko, Loviská, Medzi smrečinami, Doliny a Tisovec, Úplaz, Trasidlá

Miesto, Fatra:, 13 z 17

Nad skalami, Balaškova, Lopatiny, Stredné pole, Šimová, Vyšná Mlynárová, Do skalák, Račková, Krátka Čremovie, Nad Páleným hájom, Široké, Prostredná, Mlynská jama, Stavenice, Malý Rakytov, Búnov, Tlstý vrch, Pod Sokolom, Doštisky, Salášik, Krizanka, Starý háj, Kováčovo, Zadný jarok, Pred dolinami, Grúniky, Mikulášska, Na snehu, Závora, Majzlanka, Záblatie, Pod Kľakom, Veľké, Šušňatín, Zrebíky, Za kochličkou, Borcová, Nižná lipa, Bučina, Kopanice, Zelené, Brdo, Kotlová zem, Za Strážou, Roh, Luhy, Vtáčí vŕšok, Na hôrky, Dlhé diely, Horné závozy, V Žiaroch, Pod Jarabačkou, Nad hradskou, Čertova, Ohradisko, Lieskové pole, Stykovie jama, Križná, Hrebene, Kopanice

Miesto, Fatra:, 14 z 17

Lopušná, Štrbáčka veľká, Pod Hájom, Slatiny, Pod humniskom, Chmelky, Lány, Sokolský jarok, Pri Slatine, Pekáreň, Čertov pasienok, Urbársky pasienok, Zadné dedičné polia, Za dvorom, Ostrá, Panošin, Tisovo, Rúbane, Mikuláška, Za kotliskom, Kútiky pri Sihoti, Svetlá hora, Ostredkovy grun, Červenie, Tále, Pazuška, Kobylie, Kuľašová, Veľká, Chotáre, Pod Hájom, Šiance, Hrnčiarová, Halmesová, Stráža, Mokraď, Hrabina, Magura, Dubravica, Horné Hladíkovo, Pod Búnovom, Rúbaň, U Jablone, Mogurka, Tiešňavy, Bobsoková, Lúčky, Prachovaný grúnik, Pod vrch, Bodranská dolina, Jamy, Lazovie skaly, Zalamaná, Kratiny, Kopanice Vyše mostu a Hôrka, Lúka, Ivančanské hájei, Kelnicky grún, Horné Háje, Hepeš

Miesto, Fatra:, 15 z 17

Brován, Studienky, Brnovské, Starý háj, Sihoť, Borievčie, Za ivaniškou, Klúc, Jamy, Črtľaže, Miliansko, Skalica, Turčianske jasle, Kopanica, Machanovie jama, Za Kostoliskom, Strapec, Grúň, Tokársky grúň, Beňovské, Nemecké, Pažite, Dolné závozy, Dolné lúky niže mostu, Kúty, Horné Kováčovské, Beňová, Brveník, Holý diel, Pod Závozím, Mogurky, Skalitá, Radovô, Hankahrb, Za Búnovom, Pod Starým hájikom, Úšust, Kotelova zem, Za Sokolom, Príslop, Úplaz, Dolné Jaseno, Za Hájom, Stará robota, Úboč, Bány, Za Štieťou, Luštavá, Skalnitá, Majkrabovo, Javorinka, Úplaz, Na ohreblo, Mocidla, Jamy, Nad Bánom, Sekanica, Na vrchu, Kochanovo, Chrochotia dolina

Miesto, Fatra:, 16 z 17

Topole za Dielom, Brehy, Krivé, Stráža, Hlboká, Košariská, Stráza, Na chotári, Blažková lúka, Záhumnia, Horné Lúky, Kolárovo, Dúbrava, Nemcovô, Kelašské, Borová, Na Košarisko, Poľová, Števkovie grúnik, Nad Košiariskom, Ratiská, Jedľovo, Kolibisko, Bludisko, Sedlo, Kotlina Drozdová, Štrosy, Za vrchom, Kytošovie dolina, Kolláre, Dubovo, Skaliny, Fugasov grúň, Hluchá dolina, Benke Kúty, Kotlina Patočín, Háj, Krátka, Rovňanský grúň, Švandová, Vyšné Patočiny, Janošíkov prameň, Za Hlaváčom, Ryzny, Za Baľou, Lány od Hrabovca, Nivy za hradskou, Bielo, Príslop, Pred Hálkovým, Slovákova dolina, Madárovo, Brložnica, Ťažalka, Ostré brdá, Vyše mošovskej cesty, Od Hrabovca, Šimanová, Nad Skalami, Polianky

Miesto, Fatra:, 17 z 17

Zlebina, Rybník, Nad Štálikom, Za Hepešom, Za ohradom, Hoskora, Pred Keckou, Na Brečkov, Jarabáčka, Lipovská dolina, Rúbaň a Skalka, Pod skalkou, Hrabovské lazy, Hrb, Parohy, Pažitie, Homôlky, Barborina, Sokol, Štrbáčka malá, Veľká Fatra, Panošinská dolina, Rezníkove, Hiadelské sedlo, Niže červená voda, Pod pieskom, Pod Kobylou, Marošová, Nad Hrádkom, Hankov grúň, Pod Háj, Koncity vrch, Mlynské rovné, Bazovská, Za Váhom, Pod Bresty, Drazkovska, Lúky, Certov kút, Flosková

miesto inde

Veľká Fatra (1752x), Turčianska kotlina (1580x), Malá Fatra (1145x), Žiar (528x)

Podobné, Fatra:

6574x turistika, 4555x miesto, 679x orientačný bod, 292x strom, 268x turistické informácie, 184x poľovnícky posed, 177x chranený strom, 118x ohnisko, 100x prístrešok, altánok, 42x miesto na piknik, 38x orientačná mapa, 36x atrakcia, 36x studňa, 30x štôlňa, 8x komín, 4x pamätník, bojisko, 3x vodárenská veža, 2x väznica, 2x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://fatra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.