Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » turistika » miesto

Miesto, Fatra

Miesto v Fatra

V Fatra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Fatra:, 1 z 17

Domašínsky meander, Rovne, Skalka, Kostelné, Podžiarie, Lúka, Lazúr, Smrečina, Hrabovo, Záhradky, Pancová, Kaluže, Záhumnie, Pod Hríbami, Handliarka, Pred dolinkou, Dvorec, Pred Malou dolinou, Mičuchovské, Dve vody, Izbica, Chalúpkovo, Záhradiska, Nad veľkou zemou, Pred Baničným, V Baničnom, Prelomené, Sekcia B, Lány, Hôrky, Rovne, Krajčov kút, Pod Hliniskom, Rakytovec, Chvastková, Brehy, Za Spratekom, Ohrad, Prievalec, Pod poľanou, Staré Lazy, Mierový háj, Mlynárov jarok, Dolný vrch, Dlhé, Likavka, Panská koliba, Zichovia, Senkovo, Sekcia A, Ostrý vrch, Na Hrby, Hony, Frankovia, Dolný sad, Kopanica, Kamenné, Sekcia E, Na vŕšku, Sekcia F

Miesto, Fatra:, 2 z 17

Horná Turecká, Hrby, Sekcia C, Medzi lúžky, Pod Javorím, Hore vodou, Foringovo, Kohútie, Za mlynom, Hájik, Vitaličnica, Úplaz, Za Hájom, Žľaby, Jelenská, Predné Haliny, Záhumnie, Zálochy, Chotárnô, Bôriny, Haliny, Niže papierne, Brestová, Zavaskovce, Polkanová, Magura, Vyšný diel, Klasy, Za Dúbravou, Kostoly, Štepnica, Rakytov, Žebrači, Vysoký vrch, Brezie, Bukovinka, Pod Magurou, Hanesy, Brezie, Močiarka, Repisko, Lipová, Sliačany, Na Hámre, Pod Stráňami, Zadný kút, Nižný Tajch, Pri kostole, Horné pole, Dolné pole, Brezie, Vŕštek pod Holubovým, Raková, Za krovím, Seč, HUTY, Salatín, Ostredky, Brezie, Lašteky

Miesto, Fatra:, 3 z 17

Pod Stáňami, Čiernavy, Hliny, Nižovce, Pod Laštekom, Dlhé hony, Doliny, Nad Hrádkom, Stará tehelňa, Paraštiná, Trhanová, Šuhová nad Hlbokou cestou, Mistríky, Litvovské, Laclavá, Pod Rakytím, Závozy, Bršková, Trávniky, Panské, Vápenica, Pod Lazom, Pod Drahy, Pod Brezinou, Kazimier, Vyše mlyna, Za Rebrovci, Poprečná, Horné bučie, Pod Krížnou, Dolná Turecká, Záhumnie, Pred Pálečnou, Nižná Matejková, Veľké, Kotelnica, Laz, Pod Stráňou, Košiar, Pod Hájom, Rovinky, Laz - Bulov, Hore Jalovcom, Holizňa, Pri Anglickej záhrade, Bulíková, Pod Dráhami, Jama, Širiny, Starý cintorín, Vyšná Matejková, Požehy, Záhrady na pažití, Posviacaná, Krovisko, Salašky, Hlboké, Za Horvátkovci, Niže dediny, Jamy

Miesto, Fatra:, 4 z 17

Za starou vodou, Priečky, Skalka, Na Záplotí, Pstružné, Nevoľné, Laz, Kuneradské horné, Badiaková, Záhrabová, Za Balcíkov, Rovná dolina, Bukovec, Hrbok, Ľauková, Roveň, Pri zápalkárni, Vŕšky, Šteklanovský kúsok, Tonkovská, Podkáčová, Povrázky, Za Žabkov, Močiar, Vŕšok vyše dediny, Laštek, Pod Domčicou, Studničná, Hrbčok, Záhradky, Mokraď, Starý cintorín, Ku Kaštieľu, Vajano, Hrádok, Za kostolom, Dolný Lipovec, Žiar, Noviny, Žadíkovo, Malý Žiar, Predvrícko, Lány ku kostolu, Tarneková, Malý žiar, Kozie chrbty, Horné Trávniky, Medzi cestami, Trstená, Mažiarná, Na Hájikoch, Banisko, Vápenná, Pod Borinami, Spišáková, Drtovky, Za Húseň, Kobula pod borinami, Horné Košariská, Pod rybníky

Miesto, Fatra:, 5 z 17

Rakytné, Lavičky, Vráče, Sviniarka, Za jaročkom, Lipovec, Za Korbelovým vŕškom, Trliny, Hlboká Bazová, Malá Petrová, Petrová, Zábava, Stráne, Sokol, Chrapovné úslnia, Laz, Oplety, Nad Dielcom, Polianky, Niže dediny, Kutiny, Bystrička, Močiar, Konský dol, Pri Váhu, Jakušovo, Milcovo, Šibenice, Žirkovo, Úles, Rovienky, Rovná hora, Pod Matejovou, Luhy, Malý Žiar, Kostolec, Demkovská, Kliny, Ráztoky, Pažite, Skalica, Bažinov jarok, Podhradište, Niže Revišného, Zrasce, Zrasce, Milcová, Koncom do Závoza, Nad pastierňou, Juh, Hrabiny, Laz, Kiškovie, Hradiská, Úboče, Sučany, Niže dediny, Malá Šindliarka, Sokol, Hlboký

Miesto, Fatra:, 6 z 17

Dlhý grúň, Jarok, Kúr, Jalčiné, Kopanice, Čepčínec, Tŕnie, Luhy, Jaty, Na kútoch, Jaty, Zácestie, Korelnice, Konštica, Vojtové, Truchanová, Zábava, Pod Lazy, Ploščina, Sypaniská, Pohoreniská, Trckové, Lúčivná, Podhorie, Pod Kopanou, Vojtove, Jabradné, Farský les, Bogdanová, Vrch Lazy, Karolka, Kopana, Stráň, Zapierená, Ďurišovská, Krištofka, Dupná, Košariská, Jánova lúka, Gedeonova skala, Nová, Svitáčovo, Šalby, Fišerka, Močariny, Letovisko, Kečka, Dielec, Majelnik, Šmýkanica, Matejčovo, Do Tisovca, Sviňacia, Pod Osičím, Rybníky, Pod Bôrovou, Čmeľovo, Lučina, Nad Baštou, Prašivá

Miesto, Fatra:, 7 z 17

Pod Lazmi, Dubie, Vŕšky, Tackanová, Nad Teplicou, Dlhé, Lazy, Kamene, Návozia, Háje, Mikulášova, Lieskovo, Ostredok, Slatina, Za Dlhým dielom, Zákľačie, Na Prievaly, Nad Bielym potokom, Suchá, Štvrtky, Stĺpová, Vrica, Do Vadžera, Jasenová Brložná, Za Vricou, Ploštiny, Studenec, Pod Osikovým, Chopec, Sviniarka, Obzová a Válovy, Kopanice, Jazvečia, Dolina Tisovo, Suchá Vrica, Závozec, Lazany, Niže svätej Anny, Holica, Prievala lúka, Záskalná, Pod Studencom, Lučivná, Nad Kňazovou Nivou, Pred Dulákov, Nad Rybníkmi, Kapustnice v Tehelni, Na Skaličkách, Kňazová, Hliny, Hlboké, Dolina, Jasenová, Švanterová a Bombový močiar, Povojník, Dlhé Záhumnia, Breziny, Obzová za Trstím, Pod Kalváriou, Pred trstím

Miesto, Fatra:, 8 z 17

Javorie, Vkošiny, Vädžer, Vrkošiny a pod Kasákovú, Duláková, Pod Trstím, Na vrch Dubie, Strapaté, Mestská, Fľaky, Fukovské a Šibeničný vrch, Poznanovo, Jazvečie, Priehaliny, Hrubý grúň, Studenec, Žiare, Biely Vŕštek, Na Brode, Obzová za Tŕstím, Bôrovo, Jarky, Bačov kopec pod Stilovým, Dielnice, Malé Blatno, Obzová, Dubie, Pažitie, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Končiar, Za železnicou, Pred Studencom, Pod hrad, Biela Studňa, Zadná Brezina, Vlniská, Zadky, Hlboké nad Lieštím, Nižná Smreková, Štiet, Rybníky, Kľačianska dolina - pirť, Veľké Blatno, Bačov kopec, Ležiachova javorina, Dolinky, Borová, Skalie, Kalvária, Za lúčkami, Záhumnie niže mesta, Rúbaniny, Brložná, Žiarná, Skalnô, Vyše Ďura, Magura, Socovský vrch, V laze, Boček

Miesto, Fatra:, 9 z 17

Pod Jankovou, Pod Horným a Dolným Poľským, Pod Likotkou, Uhrínovo, Nakúte, Klučiny, Doliny, Čakanovo, Pod čerenou, Za dielom, Vyšná Smreková, Hrby, Vyše papierne, Benkovka, Hôrky, Orechová, V doline, Kohút, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Dúbravy, Kostolné lazy, Hlbokô, Vyše sklenárskej cesty, Brezinky, Humienca, Od maloviesskeho, Diel, Pod šiarmi, Štiavnice, Pod Malou stranou, Panské hrby, Žiarna dolinka, Lipové, Podbrezie, Cupajka, Urbársky háj, Pod horou, Dielec, Pri skotni, Pod starým majerom, Podorano, Ploština, Predný močiar, Dielce, Pod hájom, Dolinka, Zábelia, Hony do železnice, Sedlová, Čákory, Vyše dediny, Za parkanom, Prostredný močiar, Dvorisko, Pod Rysným, Cez vrch, Za studňou, Hony do hradzkej, Kotol, Kamenné hony

Miesto, Fatra:, 10 z 17

Rúbaniny, Farské, Hony do hôrky, Pod zábelia, Za cintorínom, Prostredná, Kolba, Dlhé hony, Hony do lazíšť, Struháreň, Štafný vŕšok, Burchýbel, Bystrice, Vrchy, Zadky, Pod dielom, Ukladiská, Pod Hájom, Miklové údoly a krovinky, Do poľa, Prídel, Solisko, Predné lazy, Pod Beninami, Moldava, Kriváň, Bukoviny, Medzník, Čierno, Zadné háje, Medze, Poluské lazy, Krátiny, Štamríky, Podbrezie, Dlhé, Za jamou, Za štrekou, Hony za železnicou, Medzi lúky, Pánske, Dolné Kamence, Cabanky, Nad Tokarov, Vlčia jama, Kaňapisky, Kaplna, Krivá, Bystré, Pod Bukovinámi, Medovar, Za Hájom, Kalenia, Konopiská, Hancková, Od pastierskej, Banisko, Pod Žiarami, Nad Kohútovou, Hony do hradskej

Miesto, Fatra:, 11 z 17

Čiastok, Hliniská, Mlynová, Na Kostolišti, Poľana, Lúky, Vlčkovie grúň, Kohútová, Trávniky, Na vrch, Zvolenská hoľa, Niže sklenárskej cesty, Horný háj, Horné pole, Lovisko, Loncov diel, Nižná Jedľová, Maršálová, Prievlač, Orechovec, Lipová, Pod Bielkovou medzou, Úplaz, Malý Rybár, Za Dúbravami, Na Hladíkovo, U lesa, Košiarik, Úplaz, Chvastová, Pred Rakytovom, Havrania, Nižná Mlynárová, Vyšná lipa, Potôčky, Malý Hričkov, Chmelinec, Hričkov, Ku hájiku, Ravná, Pod Šibenice, Okrúhla, Nad Lieštinami, Medzi medzami, Hrabačka, Vysoké, Siaš, Mútne, Šúbriová, Sokol, Nad Studňami, Žiar, Za Vysokým, Žiarová, Hladká, Miľanovo, Sandrová, U Vese, Závodia, Pod zadky

Miesto, Fatra:, 12 z 17

Močidlá, Hlboká cesta, Borisková, Pod orešie, Pred Rakytovom, Kohútová, Šipica, Antoliarka, Mátava, Polianky, Veľký Rybár, Niva, Rohuľka, Pod Búnovom, Vlčia jama, Šušňatín, Smrekovo, Za Štieťou, Pod vrch, Kostolné pole, Na hôrky, Skalica, Šimová, Lazová, Trasidlá, Stavenice, Mlynská jama, Šancelova zem, Joklová zem, Za kochličkou, Hlboká, Mikuláška, Krsačina, Roh, Hrabina, Nižná lipa, Brdo, Nad Páleným hájom, Za Búnovom, Kopanice Vyše mostu a Hôrka, Snoha, Zadná kosa, Za ivaniškou, Doliny, Nemecké, Luštavá, Poloma, Kuľašová, Miliansko, Za Sokolom, Urbársky pasienok, Kobylia hlava, Brován, Dolné závozy, Pod Dielom, Beňová, Nad hradskou, Malý Rakytov, Dubová, Úplaz

Miesto, Fatra:, 13 z 17

Rúbaň, Klúc, Závora, Zrebíky, Lopušná, Záblatie, Horné Háje, Javorinka, Stráza, Dolné Jaseno, Solisko, Lány, Hrebene, Lopatiny, Jamy, Horné závozy, Horné Hladíkovo, Košová, Črtľaž, Skalitá, Kelnicky grún, Na hŕbky, Veľká, Za Strážou, Za dvorom, Krivé, Na snehu, Široké, Pod Kľakom, Zákľuka, Diel a Za Dielom, Bodorovské háje, Kováčovo, Strapec, Nad skalami, Vtáčí vŕšok, Stráne, Za Kostoliskom, Úboč, Lúčky, Grúniky, Vinohrad, Krátka Čremovie, Čertov pasienok, Pri Slatine, Krizanka, Pažite, Kobylie, Na ohreblo, Kopanice, Stredné pole, Majzlanka, Doliny a Tisovec, V Žiaroch, Čertova, Bobsoková, Tlstý vrch, Madacov, Doštisky, Machanovie jama

Miesto, Fatra:, 14 z 17

Borgy, Stykovie jama, U Jablone, Pazuška, Okrúhle, Balaškova, Kúty, Ohradisko, Križná, Do skalák, Hankahrb, Tiešňavy, Úšust, Žiarec, Stráža, Kochanovo, Farská, Úplaz, Horné Jaseno, Lúčky, Zadné dedičné polia, Beňovské, Dlhé diely, Sokolský jarok, Za Hájom, Medzi vodami, Pod Hájom, Zadný jarok, Diel, Pahorok, Vyšná Mlynárová, Jarok, Lieskové pole, Za kotliskom, Gričové, Turčianske jasle, Tisovo, Starý háj, Lúka, Ostrá, Červenie, Jamy, Bány, Rúbane, Pod Starým hájikom, Dubravica, Kratiny, Kotlová zem, Zelené, Luhy, Bodranská dolina, Príslop, Kútiky pri Sihoti, Hepeš, Bachlačka, Za vrchom, Medzi smrečinami, Jamy, Zalamaná, Úplaz

Miesto, Fatra:, 15 z 17

Studienky, Brnovské, Lazovie skaly, Hrnčiarová, Brveník, Prostredná, Skalnitá, Chrochotia dolina, Tokársky grúň, Starý háj, Prachovaný grúnik, Bučina, Ostré brdo, Panošin, Mocidla, Chmelky, Úboč, Horica, Rúbaňky, Mokraď, Do Žiarov, Mikulášska, Salášik, Poštáriková, Nad Bánom, Črtľaže, Kopanice, Marčekovo, Svetlá hora, Pod Hájom, Pod Lučencom, Pod Jarabačkou, Kopanice vyše mostu za Hájom, Lazy, Radovô, Halmesová, Pred dolinami, Pod humniskom, Pod Závozím, Pod Sokolom, Pekáreň, Stará robota, Borievčie, Tarabová, Tále, Kopanica, Majkrabovo, Mogurka, Horné lány, Grúň, Horné Kováčovské, Na vrchu, Ivančanské hájei, Pazite, Topole za Dielom, Kotelova zem, Pod Príslopom, Pod kobyliou hlavou, Slatiny, Sekanica

Miesto, Fatra:, 16 z 17

Štrbáčka veľká, Holý diel, Sihoť, Veľké v strednom poli, Kyškovô, Košariská, Brehy, Mogurky, Magura, Búnov, Loviská, Račková, Kamenné jasle, Chotáre, Dolné lúky niže mostu, Borcová, Šiance, Stráža, Veľké, Ostredkovy grun, Na chotári, Hluchá dolina, Rybník, Dubovo, Kotlina Drozdová, Skaliny, Kelašské, Dedičné polia, Kytošovie dolina, Slovákova dolina, Nad Hrádkom, Vyšné Patočiny, Bielo, Pod Grúňom, Za Hlaváčom, Pod malou babou, Poľová, Mlynské rovné, Hiadelské sedlo, Cibuľková, Brložnica, Pred Repiskom, Záhumnia, Jergeľka, Polčenská dolina, Oráca, Borová, Hradesnica, Kolibisko, Dedinský grúň, Panošinská dolina, Adamcová, Pri gaštanoch, Malá Bzdová, Na Brečkov, Matajzová, Repisko, Za Hepešom, Zlebina, Kúty

Miesto, Fatra:, 17 z 17

Vahanka, Koncity vrch, Ponad Bártkovú, Sekanina, Jarabáčka, Jedľovo, Kliny, Lúky, Nad Skalami, Rovňanský grúň, Cintorín, Stráne, Kopanice, Vyše mošovskej cesty, Skalné, Fugasov grúň, Blažková lúka, Kolláre, Na Širokom, Košariská, Horné Lúky, Sokol, Vôdky, Polianky, Pod Kobylou, Dlhá, Kyškovie skaly, Rúbaň a Skalka, Hruska, Šimanová, Benke Kúty, Pod Páleným hájom, Švandová, Bielo, Veľká Fatra, Do Bučín, Pred Hálkovým, Bazovská, Pod Strážou, Hankov grúň

miesto inde

Veľká Fatra (1754x), Turčianska kotlina (1584x), Malá Fatra (1145x), Žiar (528x)
miesto v Veľká Fatra
miesto v Turčianska kotlina
miesto v Malá Fatra

Podobné, Fatra:

6708x turistika, 4558x miesto, 697x orientačný bod, 300x turistické informácie, 299x strom, 188x poľovnícky posed, 177x chranený strom, 130x ohnisko, 109x prístrešok, altánok, 68x atrakcia, 46x štôlňa, 43x miesto na piknik, 39x orientačná mapa, 36x studňa, 8x komín, 4x pamätník, bojisko, 2x väznica, 2x vodárenská veža, 2x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Fatra

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://fatra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.