Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » turistika » miesto

Miesto, Fatra

Miesto v Fatra

V Fatra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Fatra:, 1 z 17

Domašínsky meander, Rovne, Skalka, Podžiarie, Lúka, Smrečina, Hrabovo, Záhradky, Pancová, Kostelné, Kaluže, Lazúr, Záhumnie, Pod Hríbami, Handliarka, Pred dolinkou, Dvorec, Hôrky, Pred Malou dolinou, Za Spratekom, Dve vody, Mičuchovské, Izbica, Chalúpkovo, Záhradiska, Pred Baničným, Nad veľkou zemou, V Baničnom, Prelomené, Rovne, Lány, Sekcia B, Krajčov kút, Chvastková, Pod Hliniskom, Brehy, Rakytovec, Ohrad, Prievalec, Mierový háj, Pod poľanou, Mlynárov jarok, Staré Lazy, Dlhé, Dolný vrch, Panská koliba, Likavka, Frankovia, Kamenné, Ostrý vrch, Zichovia, Hony, Na Hrby, Senkovo, Dolný sad, Kopanica, Sekcia A, Sekcia E, Hrby, Horná Turecká

Miesto, Fatra:, 2 z 17

Sekcia F, Na vŕšku, Sekcia C, Medzi lúžky, Pod Javorím, Kohútie, Foringovo, Za mlynom, Hájik, Hore vodou, Vitaličnica, Chotárnô, Úplaz, Predné Haliny, Žľaby, Jelenská, Záhumnie, Zálochy, Za Hájom, Bôriny, Niže papierne, Haliny, Brestová, Za Dúbravou, Vyšný diel, Magura, Zavaskovce, Polkanová, Klasy, Kostoly, Štepnica, Rakytov, Žebrači, Brezie, Vŕštek pod Holubovým, Ostredky, Vysoký vrch, Pri kostole, Na Hámre, Brezie, Pod Stráňami, Brezie, Nižný Tajch, Zadný kút, Salatín, Za krovím, Lipová, Raková, Sliačany, Brezie, Dolné pole, Lašteky, Hanesy, HUTY, Horné pole, Pod Magurou, Seč, Repisko, Bukovinka, Stará tehelňa

Miesto, Fatra:, 3 z 17

Šuhová nad Hlbokou cestou, Čiernavy, Hliny, Paraštiná, Trhanová, Laclavá, Mistríky, Nad Hrádkom, Doliny, Závozy, Bršková, Pod Rakytím, Litvovské, Dlhé hony, Nižovce, Pod Stáňami, Pod Laštekom, Trávniky, Pred Pálečnou, Rovinky, Bulíková, Za Rebrovci, Dolná Turecká, Veľké, Kotelnica, Vyše mlyna, Kazimier, Nižná Matejková, Laz, Hore Jalovcom, Pri Anglickej záhrade, Laz - Bulov, Pod Drahy, Pod Brezinou, Košiar, Holizňa, Pod Dráhami, Širiny, Panské, Pod Krížnou, Vápenica, Jama, Horné bučie, Starý cintorín, Pod Hájom, Poprečná, Pod Lazom, Pod Stráňou, Záhumnie, Vyšná Matejková, Posviacaná, Za Horvátkovci, Pstružné, Priečky, Niže dediny, Požehy, Jamy, Hlboké, Za starou vodou, Skalka

Miesto, Fatra:, 4 z 17

Salašky, Nevoľné, Laz, Krovisko, Na Záplotí, Záhrady na pažití, Ľauková, Hrbok, Bukovec, Záhrabová, Rovná dolina, Vŕšky, Za Žabkov, Kuneradské horné, Podkáčová, Močiar, Pri zápalkárni, Badiaková, Roveň, Tonkovská, Povrázky, Šteklanovský kúsok, Za Balcíkov, Vŕšok vyše dediny, Studničná, Hrbčok, Záhradky, Pod Domčicou, Laštek, Hrádok, Za kostolom, Ku Kaštieľu, Dolný Lipovec, Mokraď, Vajano, Starý cintorín, Žiar, Predvrícko, Tarneková, Lány ku kostolu, Noviny, Malý Žiar, Žadíkovo, Kozie chrbty, Malý žiar, Medzi cestami, Horné Trávniky, Mažiarná, Trstená, Na Hájikoch, Vápenná, Banisko, Drtovky, Pod Borinami, Kobula pod borinami, Spišáková, Za Húseň, Horné Košariská, Lavičky, Vráče

Miesto, Fatra:, 5 z 17

Pod rybníky, Za jaročkom, Rakytné, Sviniarka, Lipovec, Za Korbelovým vŕškom, Trliny, Malá Petrová, Hlboká Bazová, Petrová, Chrapovné úslnia, Sokol, Stráne, Zábava, Laz, Oplety, Nad Dielcom, Niže dediny, Močiar, Kutiny, Polianky, Bystrička, Milcovo, Šibenice, Pri Váhu, Jakušovo, Žirkovo, Konský dol, Úles, Rovienky, Malý Žiar, Pod Matejovou, Rovná hora, Luhy, Kostolec, Demkovská, Ráztoky, Skalica, Niže Revišného, Kliny, Pažite, Nad pastierňou, Koncom do Závoza, Laz, Hrabiny, Juh, Kiškovie, Sučany, Hradiská, Úboče, Niže dediny, Sokol, Hlboký, Dlhý grúň, Malá Šindliarka, Jarok, Kúr, Kopanice, Jalčiné, Čepčínec

Miesto, Fatra:, 6 z 17

Korelnice, Pohoreniská, Podhorie, Stráň, Sypaniská, Farský les, Ďurišovská, Zapierená, Truchanová, Konštica, Zábava, Na kútoch, Krištofka, Jaty, Pod Lazy, Vojtové, Tŕnie, Ploščina, Vrch Lazy, Pod Kopanou, Jaty, Zácestie, Vojtove, Kopana, Bogdanová, Luhy, Karolka, Lúčivná, Jabradné, Trckové, Svitáčovo, Nová, Dupná, Gedeonova skala, Močariny, Jánova lúka, Košariská, Kečka, Fišerka, Letovisko, Šalby, Matejčovo, Nad Teplicou, Šmýkanica, Na Prievaly, Slatina, Lučina, Návozia, Kamene, Rybníky, Pod Bôrovou, Zákľačie, Mikulášova, Pod Lazmi, Tackanová, Dubie, Dlhé, Nad Baštou, Sviňacia, Dielec

Miesto, Fatra:, 7 z 17

Za Dlhým dielom, Lazy, Vŕšky, Prašivá, Čmeľovo, Do Tisovca, Ostredok, Majelnik, Háje, Lieskovo, Pod Osičím, Bôrovo, Žiare, Lučivná, Na Brode, Zadná Brezina, Nad Rybníkmi, Jazvečie, Za železnicou, Pod hrad, Lazany, Závozec, Jazvečia, Za Vricou, Hrubý grúň, Pod Trstím, Pred Dulákov, Dielnice, Biely Vŕštek, Studenec, Vlniská, Nad Bielym potokom, Končiar, Jasenová, Kopanice, Studenec, Poznanovo, Vrica, Breziny, Priehaliny, Ploštiny, Dolina, Vrkošiny a pod Kasákovú, Prievala lúka, Dubie, Na vrch Dubie, Jasenová Brložná, Obzová za Tŕstím, Pod Osikovým, Nad Kňazovou Nivou, Fľaky, Povojník, Strapaté, Malé Blatno, Javorie, Záskalná, Stĺpová, Pod Kalváriou, Vkošiny, Hlboké

Miesto, Fatra:, 8 z 17

Hliny, Obzová za Trstím, Pred Studencom, Jarky, Suchá Vrica, Biela Studňa, Vädžer, Pred trstím, Mestská, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Fukovské a Šibeničný vrch, Na Skaličkách, Pažitie, Sviniarka, Švanterová a Bombový močiar, Kapustnice v Tehelni, Zadky, Suchá, Do Vadžera, Pod Studencom, Niže svätej Anny, Duláková, Dlhé Záhumnia, Holica, Obzová a Válovy, Bačov kopec pod Stilovým, Kňazová, Obzová, Chopec, Štvrtky, Dolina Tisovo, Za lúčkami, Brložná, Žiarná, Veľké Blatno, Borová, Vyše Ďura, Hrby, Uhrínovo, Rybníky, Hôrky, Za dielom, V doline, Nižná Smreková, Čakanovo, Boček, Socovský vrch, Skalie, Vyše papierne, Nakúte, Skalnô, Benkovka, Vyšná Smreková, Záhumnie niže mesta, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Štiet, Doliny, Pod Jankovou, Kalvária, Pod Likotkou

Miesto, Fatra:, 9 z 17

Kohút, Magura, Dolinky, Kľačianska dolina - pirť, Rúbaniny, V laze, Ležiachova javorina, Orechová, Hlboké nad Lieštím, Pod Horným a Dolným Poľským, Pod čerenou, Bačov kopec, Klučiny, Pod Žiarami, Krivá, Dielec, Hlbokô, Podbrezie, Diel, Čierno, Medzi lúky, Zadky, Prostredný močiar, Za cintorínom, Cupajka, Kolba, Dolinka, Pánske, Pod šiarmi, Vlčia jama, Banisko, Štiavnice, Zadné háje, Vrchy, Brezinky, Pod starým majerom, Medovar, Čiastok, Čákory, Dielce, Poluské lazy, Dolné Kamence, Predný močiar, Hony do lazíšť, Dlhé hony, Hony do hôrky, Za studňou, Pod Hájom, Urbársky háj, Panské hrby, Ploština, Humienca, Prídel, Bystrice, Krátiny, Podbrezie, Štafný vŕšok, Hancková, Žiarna dolinka, Pod Malou stranou

Miesto, Fatra:, 10 z 17

Konopiská, Do poľa, Podorano, Prostredná, Dvorisko, Za parkanom, Za Hájom, Burchýbel, Struháreň, Farské, Kalenia, Vyše dediny, Za jamou, Solisko, Ukladiská, Kamenné hony, Pod Rysným, Nad Kohútovou, Predné lazy, Kotol, Medze, Pod Bukovinámi, Pri skotni, Pod horou, Cez vrch, Bukoviny, Miklové údoly a krovinky, Dúbravy, Hony za železnicou, Kaňapisky, Pod Beninami, Kostolné lazy, Moldava, Kaplna, Štamríky, Za štrekou, Vyše sklenárskej cesty, Kriváň, Hony do hradzkej, Cabanky, Od pastierskej, Nad Tokarov, Bystré, Hony do hradskej, Dlhé, Od maloviesskeho, Pod hájom, Rúbaniny, Hony do železnice, Sedlová, Lipové, Pod zábelia, Medzník, Pod dielom, Zábelia, Močidlá, Na vrch, Nad Studňami, Pod Šibenice, Poľana

Miesto, Fatra:, 11 z 17

Za Dúbravami, Lovisko, Hliniská, Hlboká cesta, Horné pole, Hrabačka, Sandrová, Hričkov, Vysoké, Mátava, Malý Rybár, Pod orešie, Nad Lieštinami, Siaš, Prievlač, U Vese, Malý Hričkov, Závodia, Potôčky, Na Kostolišti, Borisková, Kohútová, Chmelinec, Mlynová, Pod zadky, Nižná Mlynárová, Rohuľka, Ku hájiku, Lúky, Horný háj, Košiarik, Okrúhla, Polianky, Zvolenská hoľa, Ravná, Lipová, Vyšná lipa, U lesa, Šipica, Antoliarka, Úplaz, Chvastová, Havrania, Nižná Jedľová, Veľký Rybár, Sokol, Orechovec, Miľanovo, Loncov diel, Hladká, Šúbriová, Trávniky, Pod Bielkovou medzou, Žiar, Za Vysokým, Mútne, Medzi medzami, Pred Rakytovom, Niže sklenárskej cesty, Na Hladíkovo

Miesto, Fatra:, 12 z 17

Kohútová, Úplaz, Maršálová, Niva, Vlčkovie grúň, Pred Rakytovom, Žiarová, Úboč, Horné Hladíkovo, Kopanice vyše mostu za Hájom, Snoha, Ohradisko, Vyšná Mlynárová, Za dvorom, Skalitá, Tlstý vrch, Šušňatín, Kútiky pri Sihoti, Brdo, Poloma, Búnov, Úplaz, Pažite, Hlboká, Pod Búnovom, Pod Kľakom, Bány, Ostrá, Vtáčí vŕšok, Grúniky, Marčekovo, Krizanka, Bodorovské háje, Farská, Kotelova zem, Stredné pole, Nižná lipa, Medzi smrečinami, Krátka Čremovie, Loviská, Črtľaže, Balaškova, Roh, Stráza, Pod Hájom, Luhy, Lazová, Kopanice Vyše mostu a Hôrka, Za kochličkou, Pod Príslopom, Skalnitá, Na chotári, Hepeš, Medzi vodami, Za Strážou, Čertova, Štrbáčka veľká, Lány, Nemecké, Kobylie

Miesto, Fatra:, 13 z 17

Kopanice, Turčianske jasle, Kostolné pole, Smrekovo, Dlhé diely, Borievčie, Slatiny, Majzlanka, Zadné dedičné polia, Čertov pasienok, Ivančanské hájei, Trasidlá, Zadný jarok, Kamenné jasle, Na vrchu, Nad hradskou, Stykovie jama, Horné Háje, Horica, Pod Starým hájikom, Jamy, Lieskové pole, Panošin, Za Sokolom, Prachovaný grúnik, Zalamaná, Dolné lúky niže mostu, Poštáriková, Pod Sokolom, Úplaz, Miliansko, Kopanica, Salášik, Zelené, Ostré brdo, Pod kobyliou hlavou, Okrúhle, Pred dolinami, Ostredkovy grun, Bachlačka, Lopatiny, Horné Kováčovské, Hankahrb, Závora, Kotlová zem, Široké, Hrebene, Stará robota, Za ivaniškou, Strapec, Sekanica, Lúčky, Solisko, Malý Rakytov, Košová, Svetlá hora, Magura, Vlčia jama, Kratiny, Doliny

Miesto, Fatra:, 14 z 17

Za Búnovom, Pod humniskom, Rúbane, Žiarec, Kúty, Mikuláška, Šancelova zem, Beňovské, Horné závozy, Lazy, Chrochotia dolina, Do Žiarov, Chmelky, Nad Páleným hájom, Majkrabovo, Lúčky, Hrnčiarová, Kopanice, Mocidla, Úplaz, Pod Jarabačkou, Gričové, Veľké v strednom poli, Za kotliskom, Tiešňavy, Zrebíky, Pod Dielom, Starý háj, Lopušná, Mlynská jama, Stráža, Pod Lučencom, Pazuška, Nad Bánom, Luštavá, Košariská, Na hôrky, Rúbaňky, Stráne, Kuľašová, Šimová, Hrabina, Tisovo, Zákľuka, Chotáre, Krivé, Kochanovo, Veľká, Záblatie, Bučina, Sihoť, Črtľaž, Pekáreň, Doliny a Tisovec, Krsačina, U Jablone, Diel a Za Dielom, Križná, Joklová zem, Vinohrad

Miesto, Fatra:, 15 z 17

Halmesová, Klúc, Mogurka, Veľké, Na hŕbky, Grúň, Na snehu, Račková, Stráža, Na ohreblo, Kováčovo, Bodranská dolina, Lazovie skaly, Kobylia hlava, Pahorok, Pazite, Jamy, Pod vrch, Kyškovô, Studienky, Stavenice, Úboč, Dolné závozy, Brnovské, Diel, Skalica, Jamy, Tokársky grúň, Borgy, Zadná kosa, Príslop, Pri Slatine, Za vrchom, Brveník, Rúbaň, Mikulášska, Horné lány, Urbársky pasienok, Machanovie jama, Sokolský jarok, Dubravica, Pod Závozím, V Žiaroch, Madacov, Horné Jaseno, Dolné Jaseno, Radovô, Červenie, Do skalák, Za Hájom, Doštisky, Tále, Javorinka, Starý háj, Jarok, Beňová, Holý diel, Za Štieťou, Mogurky, Borcová

Miesto, Fatra:, 16 z 17

Mokraď, Topole za Dielom, Pod Hájom, Bobsoková, Šiance, Kelnicky grún, Nad skalami, Dubová, Brován, Za Kostoliskom, Prostredná, Úšust, Brehy, Lúka, Tarabová, Dúbrava, Kolárovo, Ramžová, Nemcovô, Sekanina, Zajačka, Števkovie grúnik, Poľová, Janošíkov prameň, Jazvecí grún, Do Bučín, Dubovo, Kelašské, Nižné Lúky, Pod pieskom, Šústalisko, Tiesňavy, Krátka, Kotlina Drozdová, Sokol, Za Hepešom, Košariská, Pod Strážou, Oráca, Lány od Hrabovca, Kotlina Patočín, Horné Lúky, Mlynské rovné, Mladý háj, Skaliny, Pod Háj, Borová, Nad Hrádkom, Farské, Pred Hálkovým, Pod horou, Hlboká, Od Hrabovca, Jarabáčka, Jergeľka, Niže červená voda, Pod Kobylou, Za Lyscom, Hajasová, Kúty

Miesto, Fatra:, 17 z 17

Polianka pri kríži, Dlhá, Panošina, Dedičné polia, Diaková, Vyše mošovskej cesty, Bielo, Brečkovo, Kyškovie skaly, Úplazok, Repisko, Nad Štálikom, Na Širokom, Drazkovska, Úplazok, Lúky, Šubrtová, Homôlky, Fugasov grúň, Certov kút, Brložnica, Ďumbierske Tatry, Zlebina, Ratiská, Hluchá dolina, Vôdky, Panošinská dolina, Pod Bresty, Pred Keckou, Kliny, Dlhé hony, Krátka Kráľovie, Ráztoka, Slovákova dolina, Nad Špatnou, Pod Magurou, U tŕňa, Za Váhom, Pred Repiskom, Pri gaštanoch

miesto inde

Veľká Fatra (1752x), Turčianska kotlina (1580x), Malá Fatra (1145x), Žiar (528x)

Podobné, Fatra:

6655x turistika, 4555x miesto, 684x orientačný bod, 293x strom, 286x turistické informácie, 187x poľovnícky posed, 177x chranený strom, 124x ohnisko, 108x prístrešok, altánok, 64x atrakcia, 42x miesto na piknik, 41x štôlňa, 40x orientačná mapa, 36x studňa, 8x komín, 4x pamätník, bojisko, 2x väznica, 2x vodárenská veža, 2x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://fatra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.