Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » turistika » miesto

Miesto, Fatra

Miesto v Fatra

V Fatra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Fatra:, 1 z 17

Domašínsky meander, Rovne, Skalka, Podžiarie, Lúka, Lazúr, Smrečina, Hrabovo, Pancová, Záhradky, Kostelné, Kaluže, Záhumnie, Pod Hríbami, Handliarka, Pred dolinkou, Dvorec, Pred Malou dolinou, Za Spratekom, Mičuchovské, Dve vody, Izbica, Chalúpkovo, Záhradiska, V Baničnom, Pred Baničným, Nad veľkou zemou, Prelomené, Rovne, Lány, Sekcia B, Hôrky, Krajčov kút, Rakytovec, Chvastková, Pod Hliniskom, Brehy, Ohrad, Prievalec, Pod poľanou, Mlynárov jarok, Mierový háj, Staré Lazy, Dlhé, Dolný vrch, Panská koliba, Likavka, Frankovia, Ostrý vrch, Senkovo, Zichovia, Hony, Dolný sad, Na Hrby, Kopanica, Kamenné, Sekcia A, Na vŕšku, Sekcia E, Sekcia F

Miesto, Fatra:, 2 z 17

Hrby, Horná Turecká, Medzi lúžky, Sekcia C, Pod Javorím, Kohútie, Foringovo, Za mlynom, Hájik, Hore vodou, Vitaličnica, Za Hájom, Jelenská, Chotárnô, Zálochy, Úplaz, Žľaby, Predné Haliny, Záhumnie, Bôriny, Niže papierne, Brestová, Haliny, Polkanová, Za Dúbravou, Magura, Klasy, Zavaskovce, Vyšný diel, Rakytov, Štepnica, Kostoly, Nižný Tajch, Salatín, Bukovinka, Vŕštek pod Holubovým, Na Hámre, Brezie, Sliačany, Močiarka, Za krovím, Zadný kút, Pod Stráňami, Raková, Lašteky, HUTY, Repisko, Pri kostole, Žebrači, Seč, Horné pole, Brezie, Lipová, Dolné pole, Ostredky, Vysoký vrch, Brezie, Hanesy, Brezie, Pod Magurou

Miesto, Fatra:, 3 z 17

Litvovské, Bršková, Trhanová, Hliny, Pod Stáňami, Mistríky, Laclavá, Trávniky, Čiernavy, Dlhé hony, Pod Rakytím, Doliny, Pod Laštekom, Nad Hrádkom, Závozy, Stará tehelňa, Nižovce, Šuhová nad Hlbokou cestou, Paraštiná, Hore Jalovcom, Panské, Pod Dráhami, Kotelnica, Holizňa, Záhumnie, Laz, Pod Stráňou, Jama, Vápenica, Starý cintorín, Vyšná Matejková, Rovinky, Poprečná, Horné bučie, Pred Pálečnou, Pod Brezinou, Laz - Bulov, Širiny, Dolná Turecká, Veľké, Pri Anglickej záhrade, Kazimier, Pod Lazom, Pod Hájom, Pod Krížnou, Pod Drahy, Vyše mlyna, Bulíková, Nižná Matejková, Košiar, Za Rebrovci, Záhrady na pažití, Pstružné, Laz, Salašky, Za starou vodou, Na Záplotí, Krovisko, Niže dediny, Skalka

Miesto, Fatra:, 4 z 17

Požehy, Nevoľné, Jamy, Priečky, Posviacaná, Za Horvátkovci, Hlboké, Za Balcíkov, Povrázky, Záhrabová, Podkáčová, Bukovec, Roveň, Rovná dolina, Badiaková, Kuneradské horné, Tonkovská, Vŕšok vyše dediny, Hrbok, Za Žabkov, Ľauková, Pri zápalkárni, Šteklanovský kúsok, Močiar, Vŕšky, Pod Domčicou, Hrbčok, Laštek, Záhradky, Studničná, Za kostolom, Ku Kaštieľu, Mokraď, Dolný Lipovec, Starý cintorín, Hrádok, Vajano, Tarneková, Žadíkovo, Malý žiar, Lány ku kostolu, Kozie chrbty, Žiar, Predvrícko, Malý Žiar, Noviny, Medzi cestami, Horné Trávniky, Uhliská, Mažiarná, Trstená, Na Hájikoch, Vápenná, Banisko, Spišáková, Pod Borinami, Drtovky, Za Húseň, Kobula pod borinami, Sviniarka

Miesto, Fatra:, 5 z 17

Rakytné, Za jaročkom, Pod rybníky, Lavičky, Vráče, Horné Košariská, Trliny, Lipovec, Za Korbelovým vŕškom, Malá Petrová, Petrová, Hlboká Bazová, Chrapovné úslnia, Stráne, Sokol, Zábava, Oplety, Laz, Bystrička, Nad Dielcom, Močiar, Polianky, Niže dediny, Kutiny, Šibenice, Žirkovo, Jakušovo, Konský dol, Milcovo, Pri Váhu, Úles, Rovienky, Luhy, Pod Matejovou, Rovná hora, Malý Žiar, Demkovská, Kostolec, Kliny, Zrasce, Niže Revišného, Skalica, Zrasce, Podhradište, Ráztoky, Bažinov jarok, Pažite, Milcová, Koncom do Závoza, Nad pastierňou, Laz, Juh, Hrabiny, Kiškovie, Sučany, Úboče, Hradiská, Niže dediny, Dlhý grúň, Hlboký

Miesto, Fatra:, 6 z 17

Sokol, Malá Šindliarka, Jarok, Kúr, Kopanice, Jalčiné, Čepčínec, Vrch Lazy, Sypaniská, Pod Lazy, Zapierená, Ploščina, Konštica, Jabradné, Pohoreniská, Korelnice, Kopana, Jaty, Farský les, Lúčivná, Vojtove, Podhorie, Truchanová, Zábava, Vojtové, Ďurišovská, Zácestie, Bogdanová, Stráň, Karolka, Na kútoch, Trckové, Luhy, Pod Kopanou, Krištofka, Tŕnie, Jaty, Svitáčovo, Močariny, Gedeonova skala, Nová, Dupná, Šalby, Kečka, Košariská, Jánova lúka, Fišerka, Letovisko, Lazy, Ostredok, Majelnik, Do Tisovca, Nad Teplicou, Slatina, Matejčovo, Čmeľovo, Zákľačie, Rybníky, Kamene, Sviňacia

Miesto, Fatra:, 7 z 17

Vŕšky, Na Prievaly, Návozia, Pod Lazmi, Pod Osičím, Tackanová, Šmýkanica, Dielec, Lieskovo, Nad Baštou, Mikulášova, Dubie, Za Dlhým dielom, Lučina, Háje, Pod Bôrovou, Dlhé, Prašivá, Breziny, Suchá, Vädžer, Malé Blatno, Bôrovo, Jazvečia, Stĺpová, Končiar, Závozec, Za železnicou, Kopanice, Javorie, Lučivná, Kňazová, Niže svätej Anny, Dielnice, Studenec, Ploštiny, Za Vricou, Pod Kalváriou, Hliny, Biely Vŕštek, Dlhé Záhumnia, Na vrch Dubie, Vkošiny, Štvrtky, Obzová a Válovy, Na Brode, Vrica, Dolina Tisovo, Mestská, Do Vadžera, Vrkošiny a pod Kasákovú, Duláková, Dolina, Pod Trstím, Biela Studňa, Studenec, Jasenová, Sviniarka, Bačov kopec pod Stilovým, Záskalná

Miesto, Fatra:, 8 z 17

Pažitie, Kapustnice v Tehelni, Pod hrad, Žiare, Zadky, Jazvečie, Obzová, Vlniská, Fukovské a Šibeničný vrch, Povojník, Pred Dulákov, Hrubý grúň, Hlboké, Strapaté, Pod Studencom, Holica, Pred Studencom, Nad Rybníkmi, Nad Bielym potokom, Dubie, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Suchá Vrica, Pod Osikovým, Jasenová Brložná, Priehaliny, Prievala lúka, Lazany, Zadná Brezina, Pred trstím, Poznanovo, Fľaky, Jarky, Na Skaličkách, Obzová za Tŕstím, Obzová za Trstím, Nad Kňazovou Nivou, Švanterová a Bombový močiar, Chopec, V laze, Hlboké nad Lieštím, Bačov kopec, Orechová, Pod Likotkou, Žiarná, Pod Horným a Dolným Poľským, Uhrínovo, Záhumnie niže mesta, Skalnô, Vyše papierne, Kľačianska dolina - pirť, Socovský vrch, Ležiachova javorina, Za dielom, Čakanovo, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Brložná, Borová, Kohút, Vyše Ďura, Veľké Blatno

Miesto, Fatra:, 9 z 17

Rybníky, Hôrky, Boček, Nakúte, Magura, Hrby, Skalie, Vyšná Smreková, Kalvária, Klučiny, Nižná Smreková, Benkovka, Dolinky, V doline, Pod Jankovou, Pod čerenou, Štiet, Za lúčkami, Rúbaniny, Doliny, Dlhé hony, Burchýbel, Cupajka, Brezinky, Hony do železnice, Od pastierskej, Cez vrch, Hony do hradskej, Predný močiar, Do poľa, Pod Bukovinámi, Pod zábelia, Pánske, Kostolné lazy, Od maloviesskeho, Vyše sklenárskej cesty, Panské hrby, Dielce, Hony do lazíšť, Štafný vŕšok, Dolinka, Za studňou, Štamríky, Ploština, Prídel, Diel, Dúbravy, Zadné háje, Prostredný močiar, Za parkanom, Moldava, Pri skotni, Pod starým majerom, Kalenia, Struháreň, Krivá, Kriváň, Dvorisko, Kaňapisky, Bystrice

Miesto, Fatra:, 10 z 17

Za cintorínom, Humienca, Pod Malou stranou, Nad Tokarov, Medzník, Pod Beninami, Predné lazy, Vyše dediny, Ukladiská, Za Hájom, Sedlová, Krátiny, Kamenné hony, Miklové údoly a krovinky, Medovar, Kaplna, Dielec, Kotol, Nad Kohútovou, Podorano, Bystré, Hony za železnicou, Vlčia jama, Farské, Pod hájom, Cabanky, Kolba, Čierno, Dlhé, Banisko, Pod Hájom, Pod dielom, Podbrezie, Hony do hradzkej, Za jamou, Poluské lazy, Zadky, Hony do hôrky, Prostredná, Rúbaniny, Hancková, Vrchy, Zábelia, Štiavnice, Pod Rysným, Podbrezie, Dolné Kamence, Hlbokô, Pod šiarmi, Medzi lúky, Čákory, Žiarna dolinka, Solisko, Konopiská, Pod Žiarami, Za štrekou, Medze, Urbársky háj, Bukoviny, Lipové

Miesto, Fatra:, 11 z 17

Pod horou, Čiastok, Žiar, Nižná Mlynárová, Vysoké, Za Dúbravami, Lovisko, Mátava, Vlčkovie grúň, Malý Hričkov, Chmelinec, Pod Bielkovou medzou, Na Hladíkovo, Nad Studňami, Hliniská, Poľana, Miľanovo, Maršálová, Na Kostolišti, Mútne, Chvastová, U Vese, Vyšná lipa, Šúbriová, Kohútová, Niva, Prievlač, Pod zadky, Mlynová, Trávniky, Orechovec, Havrania, Polianky, Pod orešie, Lúky, Okrúhla, Na vrch, Antoliarka, Hričkov, Siaš, Veľký Rybár, Nižná Jedľová, Kohútová, Za Vysokým, Nad Lieštinami, Sandrová, Pod Šibenice, Sokol, Košiarik, Hrabačka, Hlboká cesta, Úplaz, Šipica, Horné pole, Horný háj, Močidlá, Pred Rakytovom, Medzi medzami, Potôčky, Závodia

Miesto, Fatra:, 12 z 17

Úplaz, U lesa, Žiarová, Zvolenská hoľa, Ravná, Lipová, Rohuľka, Loncov diel, Niže sklenárskej cesty, Malý Rybár, Borisková, Hladká, Ku hájiku, Pred Rakytovom, Tlstý vrch, Borcová, Sekanica, Medzi vodami, Madacov, Kobylia hlava, Črtľaže, Okrúhle, Mokraď, Nižná lipa, Pod Hájom, Magura, Lány, Pod Sokolom, Jarok, Na chotári, Marčekovo, Do Žiarov, Bány, Úplaz, Lúka, Vinohrad, Nad Páleným hájom, Úšust, Poloma, Šušňatín, Pred dolinami, Stráza, Stykovie jama, Ostredkovy grun, Majkrabovo, Panošin, Doliny, Brován, Búnov, Beňovské, Javorinka, Mlynská jama, Svetlá hora, Kúty, Do skalák, Za Búnovom, Brehy, Ohradisko, Slatiny, Kobylie

Miesto, Fatra:, 13 z 17

Mikuláška, Kováčovo, Sihoť, Rúbane, Trasidlá, Studienky, Dlhé diely, Kelnicky grún, Nemecké, Doštisky, Prostredná, Zalamaná, Vlčia jama, Horné Hladíkovo, Kratiny, Tisovo, Križná, Zelené, Za kochličkou, Lazová, Úplaz, Zadné dedičné polia, Grúniky, Skalitá, Na hŕbky, Miliansko, Za Kostoliskom, Farská, Jamy, Hlboká, Holý diel, Diel a Za Dielom, Skalica, Smrekovo, Krizanka, Pod Závozím, Za dvorom, Pod Hájom, Joklová zem, Za vrchom, U Jablone, Kochanovo, Za Hájom, Krátka Čremovie, Veľké, Brnovské, Strapec, Machanovie jama, Za kotliskom, Ostrá, Luhy, Črtľaž, Horné Háje, Bodorovské háje, Zadný jarok, Záblatie, Ivančanské hájei, Na snehu, Sokolský jarok, Nad Bánom

Miesto, Fatra:, 14 z 17

Horné závozy, Úplaz, Pahorok, Lúčky, Mocidla, Kútiky pri Sihoti, Na vrchu, Brdo, Košová, Chmelky, Lieskové pole, Pod Kľakom, Pod vrch, Majzlanka, Veľká, Krsačina, Bachlačka, Bodranská dolina, Čertova, Vyšná Mlynárová, Chotáre, Račková, Úboč, Červenie, Skalnitá, Gričové, Medzi smrečinami, Klúc, Snoha, Nad hradskou, Hepeš, Diel, Košariská, Kamenné jasle, Žiarec, Tiešňavy, Mogurka, Šiance, Bučina, Úboč, Starý háj, Pri Slatine, Kotelova zem, Tokársky grúň, Stráne, Pažite, Štrbáčka veľká, Lazy, Kopanice, Borievčie, Stavenice, Rúbaň, Šimová, Bobsoková, Pazuška, Veľké v strednom poli, Topole za Dielom, Hankahrb, Stará robota, Urbársky pasienok

Miesto, Fatra:, 15 z 17

Prachovaný grúnik, Na hôrky, Kyškovô, Solisko, Turčianske jasle, Mogurky, Dolné závozy, Zadná kosa, Jamy, Dolné Jaseno, Kuľašová, Jamy, Vtáčí vŕšok, Široké, Závora, Za Strážou, Mikulášska, Dolné lúky niže mostu, Pod Búnovom, Kopanice vyše mostu za Hájom, Stráža, Lopatiny, Poštáriková, Grúň, Chrochotia dolina, Čertov pasienok, Lazovie skaly, Brveník, Za Sokolom, Salášik, Borgy, Pekáreň, Nad skalami, Pod humniskom, Beňová, Hrnčiarová, Kostolné pole, Príslop, Pod Príslopom, Kopanice Vyše mostu a Hôrka, Kotlová zem, Hrebene, Horné Jaseno, Dubravica, V Žiaroch, Dubová, Lúčky, Pod kobyliou hlavou, Kopanice, Na ohreblo, Loviská, Pazite, Ostré brdo, Zákľuka, Šancelova zem, Rúbaňky, Malý Rakytov, Radovô, Za ivaniškou, Halmesová

Miesto, Fatra:, 16 z 17

Horné lány, Kopanica, Krivé, Pod Dielom, Za Štieťou, Pod Jarabačkou, Starý háj, Horica, Horné Kováčovské, Doliny a Tisovec, Zrebíky, Tále, Balaškova, Tarabová, Roh, Luštavá, Hrabina, Stráža, Pod Lučencom, Lopušná, Pod Starým hájikom, Stredné pole, Salašík, Za Vŕškom, Šústalisko, Šariny, Jergeľka, Vahanka, Flosková, Veľká Fatra, Adamcová, Kliny, Cintorín, Blažková lúka, Polianky, Hlboká, Madárovo, Vyšná Prašivá, Úplazok, Háj, Rúbaň a Skalka, Za Váhom, Barborina, Manzelova dolina, Dubovo, Kolárovo, Repisko, Záhumnia, Na Širokom, Ďumbierske Tatry, Kytošovie dolina, Kelašské, Dolné huty, Pod Strážou, Panošinská dolina, Nad Štálikom, Nad Špatnou, Brečkovo, Za Hepešom, Farské

Miesto, Fatra:, 17 z 17

Pri gaštanoch, Horné Lúky, Drozdová, Pod pieskom, Dropová, Medvedie, Lúky, Dlhá, Cigánske, Zvonica, Lány od Hrabovca, Nad Skalami, Pod skalkou, Jarabáčka, Borová, Dedinský grúň, Krivé lazy, Medokýš, Za Hlaváčom, Pažitie, Črachovie boky, Hiadelské sedlo, U tŕňa, Janošíkov prameň, Ťažalka, Kladnitá, Pod horou, Pod Grúňom, Hrb, Slovákova dolina, Homôlky, Maleniak, Na Brečkov, Nivy za hradskou, Za ohradom, Oráca, Ostré brdá, Kopanice, Nižné Lúky, Dedičné polia

miesto inde

Veľká Fatra (1754x), Turčianska kotlina (1584x), Malá Fatra (1145x), Žiar (528x)
miesto v Veľká Fatra
miesto v Turčianska kotlina
miesto v Malá Fatra

Podobné, Fatra:

6741x turistika, 4558x miesto, 697x orientačný bod, 324x strom, 303x turistické informácie, 188x poľovnícky posed, 177x chranený strom, 132x ohnisko, 110x prístrešok, altánok, 69x atrakcia, 47x štôlňa, 43x miesto na piknik, 39x orientačná mapa, 36x studňa, 8x komín, 4x pamätník, bojisko, 2x väznica, 2x vodárenská veža, 2x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Fatra

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://fatra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.