Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » turistika » miesto

Miesto, Fatra

Miesto v Fatra

V Fatra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Fatra:, 1 z 17

Domašínsky meander, Staré lazy, Rovne, Skalka, Kostelné, Kaluže, Lazúr, Hrabovo, Smrečina, Stráňa, Podžiarie, Lúka, Záhradky, Handliarka, Pod Hríbami, Pred dolinkou, Záhumnie, Pred Malou dolinou, Dvorec, Za Spratekom, Mičuchovské, Sviňacia, Záhradiska, Chalúpkovo, Dve vody, Izbica, Lány, Hôrky, Sekcia B, Prelomené, Chvastková, Brehy, Rakytovec, Rovne, Pod Hliniskom, Pažitie, Ohrad, Krajčov kút, Prievalec, Mierový háj, V Baničnom, Pred Baničným, Sýkorka, Pod poľanou, Staré Lazy, Mlynárov jarok, Panská koliba, Sekcia E, Sekcia A, Likavka, Dlhé, Sekcia F, Dolný vrch, Ostrý vrch, Kopanica, Zichovia, Senkovo, Kamenné, Hony, Frankovia

Miesto, Fatra:, 2 z 17

Horná Turecká, Dolný sad, Na vŕšku, Foringovo, Vŕšky, Sekcia C, Na Hrby, Nad veľkou zemou, Pod Javorím, Medzi lúžky, Hrby, Hájik, Kohútie, Hore vodou, Za mlynom, Vitaličnica, Jelenská, Zálochy, Bôriny, Niže papierne, Záhumnie, Za Dúbravou, Za Hájom, Predné Haliny, Polkanová, Haliny, Chotárnô, Jamy, Klasy, Žľaby, Pod Magurou, Sliačany, Močiarka, Hanesy, Štepnica, Brestová, Zavaskovce, Zadný kút, Horné pole, Pod Stráňami, Brezie, Brezie, Magura, Repisko, Brezie, Litvovské, Brezie, Vŕštek pod Holubovým, Hore Jalovcom, Mistríky, Bukovinka, Kostoly, Vyšný diel, Seč, Dolné pole, Ostredky, Na Hámre, Lašteky, Rakytov, Žebrači

Miesto, Fatra:, 3 z 17

Hliny, Nižný Tajch, Dlhé hony, Vyše mlyna, Nad Hrádkom, Lipová, Nižovce, Trávniky, Závozy, Paraštiná, Salatín, Doliny, Pri kostole, Pod Rakytím, Pod Brezinou, Šuhová nad Hlbokou cestou, Pod Stáňami, HUTY, Horné bučie, Trhanová, Kežísad, Raková, Stará tehelňa, Za krovím, Laclavá, Vysoký vrch, Pod Laštekom, Holizňa, Čiernavy, Na Záplotí, Skalka, Vápenica, Pod Lazom, Rovinky, Kazimier, Kotelnica, Záhumnie, Laz, Pred Pálečnou, Širiny, Jama, Bršková, Za starou vodou, Pod Krížnou, Priečky, Veľké, Pri Anglickej záhrade, Pod Dráhami, Pod Drahy, Poprečná, Pod Hájom, Dolná Turecká, Za Rebrovci, Laz - Bulov, Starý cintorín, Laz, Kuneradské horné, Jamy, Niže dediny, Za Horvátkovci

Miesto, Fatra:, 4 z 17

Vyšná Matejková, Salašky, Košiar, Nižná Matejková, Krovisko, Hlboké, Posviacaná, Požehy, Nevoľné, Záhrady na pažití, Povrázky, Panské, Pstružné, Kút, Hrbok, Bukovec, Kraviarsky vŕšok, Šteklanovský kúsok, Pri zápalkárni, Podkáčová, Za Žabkov, Ľauková, Roveň, Vŕšky, Pod Domčicou, Za Balcíkov, Badiaková, Vŕšok vyše dediny, Tonkovská, Záhrabová, Rovná dolina, Močiar, Dolný Lipovec, Hrbčok, Ku Kaštieľu, Studničná, Záhradky, Za kostolom, Vajano, Laštek, Lány ku kostolu, Tarneková, Malý žiar, Malý Žiar, Mokraď, Starý cintorín, Kozie chrbty, Kuskova vila, Žarnovka, Predvrícko, Medzi cestami, Žadíkovo, Noviny, Horné Trávniky, Zadná, Na Hájikoch, Žiar, Hrádok, Pod Borinami, Mažiarná

Miesto, Fatra:, 5 z 17

Kobula pod borinami, Vápenná, Drtovky, Za Húseň, Horné Košariská, Pod rybníky, Trstená, Vráče, Banisko, Sviniarka, Lavičky, Za Korbelovým vŕškom, Rakytné, Za jaročkom, Žriedlo, Lipovec, Oplety, Trliny, Zábava, Spišáková, Niže dediny, Sokol, Laz, Petrová, Bystrička, Záprava, Plánka, Stráne, Pod Stráňou, Milcovo, Hlboká Bazová, pri Sikačke, Malá Petrová, Žirkovo, Flak, Nad Dielcom, Jakušovo, Kutiny, Chrapovné úslnia, Bátorky, Polianky, Močiar, Konský dol, Pri Váhu, Široká skala, Zákľuka, Šibenice, Nižné jamy, Rovienky, Malý Žiar, Úles, Pod Matejovou, Luhy, Podhradište, Ráztoky, Kostolec, Bažinov jarok, Zrasce, Rovná hora, Zrasce

Miesto, Fatra:, 6 z 17

Milcová, Pažite, Kliny, Kramariská, Demkovská, Za Hrabovým, Koncom do Závoza, Hrby, Skalica, Niže Revišného, Juh, Sigot, Nad pastierňou, Hrabiny, Laz, Úboče, Hradiská, Kiškovie, Niže dediny, Sučany, Sokol, Malá Šindliarka, Hlboký, Dlhý grúň, Jarok, Kopanice, Kúr, Jalčiné, Pod Lazy, Jaty, Ďurišovská, Vojtove, Karolka, Tŕnie, Lúčivná, Luhy, Truchanová, Vojtové, Vrch Lazy, Ploščina, Konštica, Kopana, Trckové, Podhorie, Zábava, Korelnice, Zapierená, Bogdanová, Stráň, Na kútoch, Jabradné, Pod Kopanou, Krištofka, Sypaniská, Jaty, Pohoreniská, Zácestie, Gedeonova skala, Dupná, Močariny

Miesto, Fatra:, 7 z 17

Letovisko, Jánova lúka, Fišerka, Nová, Farský les, Šalby, Košariská, Svitáčovo, Čepčínec, Kečka, Majelnik, Studenec, Jazvečie, Pod hrad, Suchá, Nad Kňazovou Nivou, Háje, Pod Trstím, Čmeľovo, Vlniská, Vrica, Dlhé Záhumnia, Rybníky, Javorie, Obzová a Válovy, Štvrtky, Niže svätej Anny, Na Prievaly, Hrubý grúň, Vrkošiny a pod Kasákovú, Jasenová, Dubie, Lazany, Zákľačie, Lučina, Za železnicou, Zadky, Návozia, Kňazová, Fukovské a Šibeničný vrch, Do Tisovca, Breziny, Lazy, Povojník, Pod Osičím, Končiar, Tackanová, Na Skaličkách, Dielec, Pod Kalváriou, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Nad Baštou, Na Brode, Pod Bôrovou, Duláková, Pod Osikovým, Žiare, Pod Lazmi, Pod Studencom, Obzová za Tŕstím

Miesto, Fatra:, 8 z 17

Kamene, Lučivná, Do Vadžera, Biela Studňa, Prašivá, Obzová, Obzová za Trstím, Jasenová Brložná, Strapaté, Ostredok, Ploštiny, Dielnice, Suchá Vrica, Studenec, Chopec, Stĺpová, Šmýkanica, Záskalná, Biely Vŕštek, Švanterová a Bombový močiar, Vädžer, Priehaliny, Jarky, Mestská, Mikulášova, Hliny, Matejčovo, Za Dlhým dielom, Kapustnice v Tehelni, Bačov kopec pod Stilovým, Za Vricou, Jazvečia, Bôrovo, Slatina, Pred trstím, Lieskovo, Malé Blatno, Fľaky, Sviniarka, Dlhé, Pred Dulákov, Vkošiny, Hlboké, Pred Studencom, Dubie, Borová, Panské hrby, Rúbaniny, Skalnô, Pod Bukovinámi, Pod Hájom, Na vrch Dubie, Kostolné lazy, Farské, Kohút, Uhrínovo, Pod Horným a Dolným Poľským, Miklové údoly a krovinky, Hrby, Predný močiar

Miesto, Fatra:, 9 z 17

Pod Žiarami, Konopiská, Vyše Ďura, Dolina Tisovo, Bukoviny, Pánske, Vyše papierne, Za cintorínom, Čierno, Pod Rysným, Klučiny, Hlboké nad Lieštím, Nad Tokarov, Dúbravy, Dvorisko, Socovský vrch, Dolné Kamence, Kopanice, Urbársky háj, Za Hájom, Hony do hôrky, Orechová, Prídel, Štiet, Dolinky, Rúbaniny, Dolina, Doliny, Bystré, Rybníky, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Skalie, Hony do lazíšť, Poluské lazy, Pod Likotkou, Hony do hradskej, Vyše dediny, Nakúte, Nad Rybníkmi, Zadné háje, Kolba, Brložná, Bačov kopec, Dlhé, Do poľa, Pod Beninami, Kalvária, Krátiny, Záhumnie niže mesta, Zadná Brezina, Podorano, Ukladiská, Prostredný močiar, Vyše sklenárskej cesty, Hôrky, Vyšná Smreková, Medovar, Zadky, Boček, Benkovka

Miesto, Fatra:, 10 z 17

Pod starým majerom, Holica, Nižná Smreková, Ležiachova javorina, Poznanovo, V laze, Nad Bielym potokom, Kaňapisky, Predné lazy, Pod Malou stranou, Medzník, Pod čerenou, Čiastok, Prievala lúka, Závozec, Veľké Blatno, Čakanovo, Magura, Pod Jankovou, Hony za železnicou, V doline, Hony do hradzkej, Od pastierskej, Za lúčkami, Od maloviesskeho, Žiarná, Hony do železnice, Hlbokô, Pod šiarmi, Kamenné jasle, Sihoť, Lúky, Nad hradskou, Kopanica, Doliny a Tisovec, Zadný jarok, Kalenia, Kotlová zem, Doštisky, Kostolné pole, Dubravica, Pod vrch, Na snehu, Joklová zem, Hepeš, Jamy, Rúbaň, Skalitá, Vtáčí vŕšok, Lány, Brdo, Antoliarka, Svetlá hora, Žiar, Hliniská, Na vrchu, Stráne, Prostredná, Kotelova zem, Gričové

Miesto, Fatra:, 11 z 17

Žiarna dolinka, Krivá, Beňovské, Chotáre, Úplaz, Moldava, Horné lány, Za studňou, Studienky, Čertov pasienok, Zelené, Lipová, Skalica, Úboč, Medzi smrečinami, U Vese, Šancelova zem, Horica, Borisková, Úšust, Ravná, Za Dúbravami, Hankahrb, Štiavnice, Na chotári, Rúbaňky, Pod orešie, Lazy, Vlčia jama, Šušňatín, Medze, Vysoké, Ohradisko, Pahorok, Diel a Za Dielom, Majkrabovo, Dielec, Pred dolinami, Roh, Balaškova, Kaplna, Na ohreblo, Za štrekou, Lipové, Niže sklenárskej cesty, Hrnčiarová, Pazuška, Mútne, Solisko, Nad Kohútovou, Za dielom, Smrekovo, Jarok, Kľačianska dolina - pirť, Medzi medzami, Pod humniskom, Horný háj, Chmelinec, Cabanky, Diel

Miesto, Fatra:, 12 z 17

Hancková, Rúbane, Závodia, Struháreň, Kriváň, Zadné dedičné polia, Pod Kľakom, Pod zábelia, Močidlá, Kohútová, Vinohrad, Kúty, Úboč, Turčianske jasle, Stredné pole, Čertova, Hlboká cesta, Pod Šibenice, Za vrchom, Na Hladíkovo, Lieskové pole, Tiešňavy, Cupajka, Horné pole, Humienca, Diel, Majzlanka, Panošin, Brezinky, Ploština, Závora, Siaš, Zábelia, Vlčkovie grúň, Úplaz, Pri skotni, Košová, Pod horou, Pred Rakytovom, Za Váhom, Vrchy, Klúc, Jedliny, Borová, Modrý vŕšok, Na Kostolišti, Bodranská dolina, Dielce, Hluchá dolina, Dubová, Cigánske, Havrania, Pod dielom, Borgy, Dolinka, Na Brečkov, Pod Príslopom, Žiare, Vrch háj, Nad úbočím

Miesto, Fatra:, 13 z 17

Pod Dielom, Lovisko, Zvolenská hoľa, Polianky, Rybník, Dedičné polia, Štamríky, Poľana, Niva, Topole za Dielom, Hrabovské lazy, Polianky, Príslop, Brován, Hrabačka, Nad Studňami, V Žiaroch, Šúbriová, Košiarik, Dedinský grúň, Veľký Rybár, Nižná Jedľová, Brečkovo, Hričkov, Pod zadky, Pod Búnovom, Beňová, Kotol, Kamenné hony, Brehy, Veľký kozinec, Kobylia hlava, Stráža, Tlstý vrch, Burchýbel, Dolné Jaseno, Pod Magurou, Brveník, Búnov, Malý Hričkov, Jedľovo, Štafný vŕšok, Šiance, Podbrezie, Úplaz, Krsačina, Rovňanský grúň, Trávniky, Kochanovo, Horné závozy, Madacov, Stráza, Banisko, Dlhé hony, Pod hájom, Rúbaň a Skalka, Na vrch, Bystrice, Horné Hladíkovo, Fekečová

Miesto, Fatra:, 14 z 17

Tokársky grúň, Pri Slatine, Pod Závozím, Hlboká, Prievlač, Kováčovo, Záblatie, Kohútová, Pod pieskom, Mlynová, Sokolský jarok, Pred Rakytovom, Tále, Za Búnovom, Polčenská dolina, Pod Lučencom, Pažite, Za Sokolom, Lány od Hrabovca, Poloma, Žiarová, Horné Jaseno, Uhlište, Kédeš, Kelnicky grún, Holý diel, Čatná, Poštáriková, Mokraď, Urbársky pasienok, Borievčie, Šariny, Zadná kosa, Jamy, Hladká, Čákory, Za dvorom, Od Hrabovca, Chvastová, Okrúhla, Kolárovo, Pod skalkou, Pod Starým hájikom, Ostrá, Nad Lieštinami, Dolné huty, Mocidla, Lúčky, Zrebíky, Halmesová, Zákľuka, Miliansko, Tarabová, Trasidlá, Sedlová, Loviská, Hankov grúň, Mátava, Panošina, Starý háj

Miesto, Fatra:, 15 z 17

Pazite, Rohuľka, Slatiny, Dlhé hony, Malý Rybár, Podbrezie, Za Strážou, Smutné pole, Pod kobyliou hlavou, Račková, Medzi lúky, Sokol, Krizanka, Nižná Mlynárová, Výšina, Hrabina, Ostredkovy grun, Nad Hrádkom, Nemecké, Pod Sokolom, Pod Hájom, Vlčia jama, Za jamou, Kopanice, Starý háj, Brložnica, Žiarec, Tisovo, Miľanovo, Vyšná lipa, U lesa, Lipovská dolina, Za parkanom, Maršálová, Chrochotia dolina, Hoskora, Za Vysokým, Dolné závozy, Za Hepešom, U tŕňa, Huta, Sekanina, Kelašské, Hajasová, Cez vrch, Panošinská dolina, Potôčky, Do Žiarov, Niže červená voda, Pred Hálkovým, Sandrová, Stará robota, Medokýš, Mlynská jama, Malý Rakytov, Nižné Lúky, Parohy, Pod Bielkovou medzou, Pod Kobylou, Za Kostoliskom

Miesto, Fatra:, 16 z 17

Vyšná Mlynárová, Vahanka, Nemcovô, Brnovské, Stykovie jama, Lúka, Radovô, Košariská, Za Hlaváčom, Na Širokom, Kobylie, Madárovo, Pod Háj, Hruska, Pred Keckou, Nad Skalami, Nad Štálikom, Nižná Prašivá, Na Diele, Kuľašová, Pod Košiariskom, Fugasov grúň, Mikulášska, Úplazok, Kopanice, Zvonica, Háj, Nad Špatnou, Flosková, Zajačka, Črtľaže, Čiare, Nad Bánom, Pod stráne, Rovne, Ostré brdo, Hiadelské sedlo, Stráne, Za Vŕškom, Pod Jarabačkou, Manzelova dolina, Skalnitá, Za ivaniškou, Na vrchné lazy, Sekanica, Za Lyscom, Ponad Bártkovú, Kotlina Drozdová, Kolláre, Šipica, Križná, Kotlina Patočín, Bučina, Jazvecí grún, Kopanice, Mlynské rovné, Drozdová, Horné Lúky, Dropová, Šimová

Miesto, Fatra:, 17 z 17

Prostredná, Štrbáčka veľká, Červenie, Lazovie skaly, Cintorín, Diaková, Kliny, Bány, Švandová, Vôdky, Homôlky, Bludisko, Hradesnica, Zalamaná, Bobsoková, Strapec, Do Kolárova, Mogurka, Lazová, Vyšné Patočiny, Hajasova, Blažková lúka, Malá Bzdová, Pod Bresty, Drazkovska, Polianka pri kríži, Lopušná, Niže Kríža, Kolibisko, Hrabové lány, Adamcová, Pažitie, Horné huty, Mikuláška, Machanovie jama, Za Baľou, Luhy, Za kochličkou, Koncity vrch, Za Štieťou

miesto inde

Veľká Fatra (1865x), Turčianska kotlina (1584x), Malá Fatra (1145x), Žiar (528x)
miesto v Veľká Fatra
miesto v Turčianska kotlina
miesto v Malá Fatra

Podobné, Fatra:

6968x turistika, 4674x miesto, 702x orientačný bod, 376x strom, 323x turistické informácie, 207x poľovnícky posed, 177x chranený strom, 136x ohnisko, 114x prístrešok, altánok, 71x atrakcia, 45x štôlňa, 44x miesto na piknik, 39x orientačná mapa, 37x studňa, 8x komín, 8x pamätník, bojisko, 3x ZOO, 2x väznica, 2x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Fatra

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://fatra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.