Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » turistika » miesto

Miesto, Fatra

Miesto v Fatra

V Fatra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Fatra:, 1 z 17

Domašínsky meander, Staré lazy, Rovne, Skalka, Kostelné, Lúka, Lazúr, Hrabovo, Smrečina, Kaluže, Podžiarie, Pod Hríbami, Záhradky, Pri zápalkárni, Pred dolinkou, Záhumnie, Hôrky, Pred Malou dolinou, Dvorec, Za Spratekom, Mičuchovské, Sviňacia, Záhradiska, Dve vody, Chalúpkovo, Izbica, Lány, Prelomené, Sekcia B, Stráne, Brehy, Chvastková, Rakytovec, Rovne, Pod Hliniskom, Pažitie, Ohrad, Krajčov kút, Mierový háj, Sýkorka, V Baničnom, Pred Baničným, Pod poľanou, Staré Lazy, Mlynárov jarok, Panská koliba, Sekcia E, Likavka, Dolný vrch, Sekcia A, Dlhé, Sekcia F, Zichovia, Senkovo, Kamenné, Dolný sad, Horná Turecká, Hony, Frankovia, Vŕšky

Miesto, Fatra:, 2 z 17

Foringovo, Na vŕšku, Sekcia C, Nad veľkou zemou, Pod Javorím, Na Hrby, Hrby, Medzi lúžky, Hore vodou, Hájik, pod Dierovou, Pod Matejovou, Kohútie, Za mlynom, Zálochy, Vitaličnica, Jelenská, Za Hájom, Záhumnie, Niže papierne, Za Dúbravou, Predné Haliny, Klasy, Žľaby, Haliny, Polkanová, Jamy, Podkopec, Chotárnô, Hanesy, Brestová, Sliačany, Pod Magurou, Močiarka, Zadný kút, Zavaskovce, Štepnica, Vyšný diel, Ostredky, Vŕštek pod Holubovým, Na Hámre, Repisko, Hore Jalovcom, Seč, Dolné pole, Horné pole, Mistríky, Kostoly, Lašteky, Pod Stráňami, Litvovské, Bukovinka, Rakytov, Brezie, Pod Brezinou, Salatín, Vyše mlyna, Pod Stáňami, Hliny, Pod Rakytím

Miesto, Fatra:, 3 z 17

Doliny, Laclavá, Dlhé hony, Nad Hrádkom, Raková, Trávniky, Žebrači, Pri kostole, Kežísad, Stará tehelňa, Nižovce, HUTY, Nižný Tajch, Pod Laštekom, Lipová, Paraštiná, Horné bučie, Za krovím, Trhanová, Šuhová nad Hlbokou cestou, Dolná Turecká, Kotelnica, Kazimier, Na Záplotí, Skalka, Laz - Bulov, Čiernavy, Pred Pálečnou, Pod Drahy, Za starou vodou, Pod Hájom, Pod Dráhami, Pri Anglickej záhrade, Priečky, Bršková, Rovinky, Záhumnie, Za Rebrovci, Jama, Laz, Širiny, Holizňa, Poprečná, Pod Lazom, Laz, Starý cintorín, Vápenica, Veľké, Pod Krížnou, Krovisko, Kuneradské horné, Jamy, Hlboké, Požehy, Košiar, Posviacaná, Vyšná Matejková, Záhrady na pažití, Pstružné, Za Horvátkovci

Miesto, Fatra:, 4 z 17

Nižná Matejková, Nevoľné, Panské, Niže dediny, Povrázky, Salašky, Badiaková, Kraviarsky vŕšok, Tonkovská, Močiar, Podkáčová, Hrbok, Pod Domčicou, Za Balcíkov, Ľauková, Za Žabkov, Kút, Rovná dolina, Vŕšky, Záhrabová, Šteklanovský kúsok, Vŕšok vyše dediny, Studničná, Dolný Lipovec, Ku Kaštieľu, Hrbčok, Záhradky, Za kostolom, Kozie chrbty, Mokraď, Malý žiar, Tarneková, Laštek, Vajano, Starý cintorín, Lány ku kostolu, Medzi cestami, Predvrícko, Noviny, Žadíkovo, Zadná, Na Hájikoch, Horné Trávniky, Žiar, Mažiarná, Pod Borinami, Kobula pod borinami, Drtovky, Za Húseň, Vápenná, Horné Košariská, Banisko, Trstená, Lavičky, Pod rybníky, Sviniarka, Pod Magurou, Vráče, Za jaročkom, Žriedlo

Miesto, Fatra:, 5 z 17

Za Korbelovým vŕškom, Rakytné, Lipovec, Spišáková, Zábava, Oplety, Trliny, Niže dediny, Záprava, Malá Petrová, Flak, Plánka, Milcovo, Pod Stráňou, Stráne, pri Sikačke, Petrová, Hlboká Bazová, Žirkovo, Jakušovo, Nad Dielcom, Bystrička, Kutiny, Chrapovné úslnia, Močiar, Konský dol, Bátorky, Polianky, Široká skala, Pri Váhu, Zákľuka, Nižné jamy, Šibenice, Rovienky, Úles, Luhy, Podhradište, Kostolec, Bažinov jarok, Zrasce, Košariská, Kliny, Pažite, Demkovská, Kramariská, Milcová, Hrby, Za Hrabovým, Koncom do Závoza, Skalica, Niže Revišného, Hrabiny, Sigot, Juh, Nad pastierňou, Laz, Niže dediny, Úboče, Kiškovie, Hradiská

Miesto, Fatra:, 6 z 17

Sučany, Dlhý grúň, Hlboký, Jarok, Malá Šindliarka, Kopanice, Kúr, Jalčiné, Kopana, Konštica, Trckové, Jaty, Sypaniská, Podhorie, Ďurišovská, Zábava, Luhy, Krištofka, Zácestie, Pod Kopanou, Zapierená, Jabradné, Karolka, Vojtové, Vojtove, Tŕnie, Bogdanová, Pod Lazy, Na kútoch, Vrch Lazy, Stráň, Pohoreniská, Ploščina, Korelnice, Truchanová, Lúčivná, Košariská, Svitáčovo, Letovisko, Nová, Fišerka, Farský les, Šalby, Gedeonova skala, Jánova lúka, Močariny, Dupná, Čepčínec, Čmeľovo, Suchá Vrica, Na Brode, Zákľačie, Na Skaličkách, Obzová za Trstím, Za železnicou, Pod Osikovým, Sviniarka, Fľaky, Fukovské a Šibeničný vrch, Vrkošiny a pod Kasákovú

Miesto, Fatra:, 7 z 17

Lieskovo, Háje, Pod Bôrovou, Ostredok, Záskalná, Vrica, Lazany, Tackanová, Pod hrad, Pred Dulákov, Lazy, Jazvečia, Hrubý grúň, Slatina, Mikulášova, Javorie, Pod Osičím, Majelnik, Prašivá, Biely Vŕštek, Pod Studencom, Dubie, Dielnice, Za Dlhým dielom, Rybníky, Hliny, Lučina, Jasenová, Hlboké, Studenec, Ploštiny, Lučivná, Jazvečie, Dielec, Obzová za Tŕstím, Pod Trstím, Duláková, Studenec, Strapaté, Pod Kalváriou, Jasenová Brložná, Biela Studňa, Nad Kňazovou Nivou, Vädžer, Návozia, Suchá, Stĺpová, Malé Blatno, Vkošiny, Pred Studencom, Dubie, Dlhé Záhumnia, Na Prievaly, Do Vadžera, Žiare, Obzová, Jarky, Bôrovo, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Bačov kopec pod Stilovým

Miesto, Fatra:, 8 z 17

Obzová a Válovy, Pod Lazmi, Povojník, Pred trstím, Štvrtky, Niže svätej Anny, Šmýkanica, Nad Baštou, Vlniská, Zadky, Do Tisovca, Matejčovo, Kňazová, Breziny, Priehaliny, Dlhé, Švanterová a Bombový močiar, Kapustnice v Tehelni, Kamene, Mestská, Za Vricou, Prídel, Medovar, Vyšná Smreková, Pod Hájom, Vyše Ďura, Štiet, Doliny, Hrby, Kaňapisky, Pod Jankovou, Zadné háje, Zadky, Hony do železnice, Ležiachova javorina, Bukoviny, Pod starým majerom, Pánske, Dúbravy, Rybníky, Skalnô, Socovský vrch, Boček, Čiastok, Dolné Kamence, Od pastierskej, Pod Likotkou, Holica, Urbársky háj, Pod Beninami, V doline, Hony do lazíšť, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Nakúte, Kalvária, Krátiny, Poznanovo, Pod Horným a Dolným Poľským, Dlhé, Farské

Miesto, Fatra:, 9 z 17

Konopiská, Pod Bukovinámi, Bystré, Do poľa, Vyše sklenárskej cesty, Záhumnie niže mesta, Rúbaniny, Veľké Blatno, Zadná Brezina, Rúbaniny, Za cintorínom, Závozec, Kolba, Hony do hradskej, Podorano, Nižná Smreková, Dolina Tisovo, Brložná, Kostolné lazy, Uhrínovo, Ukladiská, Orechová, Hony do hradzkej, Pod čerenou, Bačov kopec, Čakanovo, Poluské lazy, Čierno, Žiarná, Skalie, Hony do hôrky, Za Hájom, Dolinky, Hony za železnicou, Nad Tokarov, Hlboké nad Lieštím, Pod Rysným, Klučiny, V laze, Dolina, Prostredný močiar, Panské hrby, Nad Bielym potokom, Pod Malou stranou, Nad Rybníkmi, Vyše dediny, Za lúčkami, Benkovka, Kopanice, Na vrch Dubie, Pod Žiarami, Borová, Od maloviesskeho, Prievala lúka, Miklové údoly a krovinky, Dvorisko, Predný močiar, Vyše papierne, Predné lazy, Medzník

Miesto, Fatra:, 10 z 17

Úšust, Vinohrad, Doliny a Tisovec, Rúbaň, Kúty, Za studňou, Ploština, Jamy, Za štrekou, Na ohreblo, Močidlá, Jarok, Struháreň, Kopanica, Hliniská, Lipové, Hrnčiarová, Humienca, Vtáčí vŕšok, Solisko, Lieskové pole, Lipová, Hepeš, Kotlová zem, Čertov pasienok, Joklová zem, Medzi smrečinami, Turčianske jasle, Kotelova zem, Sihoť, Brezinky, Úboč, Pazuška, Zadný jarok, Lány, Kohútová, Majzlanka, Krivá, Antoliarka, Rúbane, Cabanky, Kaplna, Kalenia, Závodia, Za vrchom, Žiar, Na chotári, Lazy, Roh, Závora, Medzi medzami, Moldava, Nad Kohútovou, Za Dúbravami, Pod orešie, Hankahrb, Lúky, Cupajka, Studienky, Zelené

Miesto, Fatra:, 11 z 17

Mútne, Svetlá hora, Siaš, Pod vrch, Balaškova, Nad hradskou, Skalitá, Horný háj, Úboč, Tiešňavy, Stráne, Horné lány, Vysoké, U Vese, Hlbokô, Na vrchu, Pred dolinami, Dielec, Čertova, Chotáre, Na Hladíkovo, Žiarna dolinka, Šancelova zem, Na snehu, Diel a Za Dielom, Za dielom, Pahorok, Horné pole, Skalica, Medze, Chmelinec, Pod zábelia, Ravná, Kostolné pole, Ohradisko, Majkrabovo, Zábelia, Beňovské, Gričové, Brdo, Panošin, Pod Šibenice, Hlboká cesta, Šušňatín, Dubravica, Kamenné jasle, Kľačianska dolina - pirť, Vlčia jama, Niže sklenárskej cesty, Úplaz, Pod šiarmi, Smrekovo, Zadné dedičné polia, Rúbaňky, Hancková, Horica, Prostredná, Štiavnice, Pod Kľakom, Borisková

Miesto, Fatra:, 12 z 17

Doštisky, Stredné pole, Pod humniskom, Pod Lučencom, Prievlač, Hrabovské lazy, Borievčie, Pod Magurou, Lipovská dolina, Račková, Nižná Jedľová, Šúbriová, Jedľovo, Zrebíky, Rohuľka, Mocidla, Búnov, Nad Hrádkom, Smutné pole, Hrabačka, U tŕňa, Zadná kosa, Žiare, Krsačina, Lúčky, Pažite, Hlboká, Nad úbočím, Kochanovo, Cigánske, Dolinka, Sokolský jarok, Úplaz, Jedliny, Za Hepešom, Borgy, Stráza, Žiarec, Horné Jaseno, Výšina, Hoskora, Uhlište, Tarabová, Za Váhom, Miliansko, Za Vysokým, Potôčky, Mlynová, Na Brečkov, Košová, Pod Starým hájikom, U lesa, Mátava, Sokol, Brován, Dlhé hony, Za Strážou, Malý Rybár, Dolné závozy, Pod Príslopom

Miesto, Fatra:, 13 z 17

Dedinský grúň, Polianky, Huta, Tisovo, Úplaz, Kováčovo, Žiarová, Polianky, Horné Hladíkovo, Bodranská dolina, Trasidlá, Hluchá dolina, Hričkov, Horné závozy, Rovňanský grúň, Sedlová, Chrochotia dolina, Poľana, Sekanina, Banisko, Štamríky, Kotol, Chvastová, Pri Slatine, Hajasová, Pod Dielom, Vyšná lipa, Poštáriková, Na vrch, Hrabina, Ostrá, Trávniky, Panošina, Pri skotni, Niva, Kopanice, Pod pieskom, Urbársky pasienok, Podbrezie, Pazite, Veľký kozinec, Nemecké, Maršálová, Kelnicky grún, Pred Rakytovom, Fekečová, Polčenská dolina, Za Sokolom, Krizanka, Nižná Mlynárová, Čatná, Pod dielom, Kobylia hlava, Pod Hájom, Dubová, Lovisko, Vlčia jama, Brložnica, Mokraď, Pod hájom

Miesto, Fatra:, 14 z 17

Pod Sokolom, Bystrice, Za Búnovom, Pred Rakytovom, Dolné Jaseno, Madacov, Panošinská dolina, Okrúhla, Topole za Dielom, Brehy, Na Kostolišti, Medzi lúky, Pod Závozím, Rúbaň a Skalka, Kamenné hony, Brveník, Havrania, Dolné huty, Nad Lieštinami, Hladká, Brečkovo, Záblatie, Zvolenská hoľa, Malý Hričkov, Veľký Rybár, Beňová, Burchýbel, Rybník, Lány od Hrabovca, Holý diel, Košiarik, Dedičné polia, Loviská, Slatiny, Tokársky grúň, Čákory, Kédeš, Pod zadky, Modrý vŕšok, Starý háj, Kolárovo, Klúc, Pod horou, Pod Búnovom, Pod kobyliou hlavou, Miľanovo, V Žiaroch, Vlčkovie grúň, Ostredkovy grun, Za dvorom, Pod skalkou, Vrch háj, Od Hrabovca, Štafný vŕšok, Dielce, Nad Studňami, Tále, Borová, Kelašské, Starý háj

Miesto, Fatra:, 15 z 17

Za jamou, Za parkanom, Hankov grúň, Cez vrch, Poloma, Jamy, Kohútová, Stráža, Dlhé hony, Halmesová, Šariny, Zákľuka, Pekáreň, Košariská, Adamcová, Nad úplazkom, Machanovie jama, Lúky, Strapec, Dropová, Príslop, Zlebina, Na Diele, Kuľašová, Kotlina Drozdová, Kolláre, Drazkovska, Hruska, Pod Bresty, Mogurky, Veľká Fatra, Ramžová, Patočín, Nižné Lúky, Lopušná, Jaseníky, Fugasov grúň, Barborina, Za Baľou, Manzelova dolina, Záhumnia, Lúčky, Oráca, Za ivaniškou, Pokrývka, Klinčeky, Ďumbierske Tatry, Hajasova, Zázriva, Na Stráži, Nemcovô, Sedlo, Drozdová, Mladý háj, Zajačka, Sandrová, Na dube, Salášik, Na malý ostredok, Vyšná Prašivá

Miesto, Fatra:, 16 z 17

Mikulášska, Kopanice, Sekanica, Za Hlaváčom, Niže Kríža, Nižné Lúky, Za Vŕškom, Diaková, Pred Repiskom, Certov kút, Luhy, Kobylie, Pod Háj, Nad skalami, Do Kolárova, Šubrtová, Ráztoka, Blažková lúka, Zvonica, Široké, Luštavá, Hrabové lány, Nekelovské, Pod malou babou, Pri gaštanoch, Hlboká, Snoha, Polianka pri kríži, Pod Jarabačkou, Repisko, Stienky, Pod Kobylou, Kotlina Patočín, Flosková, Mlynská jama, Maleniak, Hradesnica, Benke Kúty, Vahanka, Pod Košiariskom, Vyšná Mlynárová, Do Žiarov, Bazovská, Hrebene, Mlynské rovné, Veľká, Pod Strážou, Šústalisko, Za kochličkou, Vyšný Rybár, Bludisko, Črtľaže, Pred Keckou, Na vrchné lazy, Pod Bielkovou medzou, Nižná lipa, Košariská, Na Širokom, Grúň, Skaliny

Miesto, Fatra:, 17 z 17

Horné huty, Marčekovo, Hiadelské sedlo, Horné Lúky, Šimanová, Križná, Zalamaná, Rovná, Kolibisko, Červenie, Kliny, Na Košarisko, Stavenice, Dubovo, Pred Hálkovým, Kladnitá, Úplaz, Úplazok, Jamy, Čiare, Mikuláška, Črtľaž, Malý Rakytov, Homôlky, Mogurka, Nad Štálikom, Pod horou, Kratiny, Bobsoková, Prostredná, Kliny, Pod stráne, Nad Skalami, Marošová, Madárovo, Krátka Čremovie, Do Bučín, Rezníkove, Suché, Medokýš

miesto inde

Veľká Fatra (1779x), Turčianska kotlina (1536x), Malá Fatra (1065x), Žiar (519x)
miesto v Veľká Fatra
miesto v Turčianska kotlina
miesto v Malá Fatra

Podobné, Fatra:

6864x turistika, 4470x miesto, 713x orientačný bod, 415x strom, 347x turistické informácie, 226x poľovnícky posed, 177x chranený strom, 139x ohnisko, 118x prístrešok, altánok, 72x atrakcia, 45x miesto na piknik, 45x štôlňa, 40x orientačná mapa, 36x studňa, 8x komín, 8x pamätník, bojisko, 3x ZOO, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Fatra

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://fatra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.