Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » turistika » miesto

Miesto, Fatra

Miesto v Fatra

V Fatra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Fatra:, 1 z 17

Domašínsky meander, Staré lazy, Rovne, Zálochy, Skalka, Lúka, Kaluže, Hrabovo, Smrečina, Podžiarie, Kostelné, Lazúr, Pod Hríbami, Čmelov grúň, Záhradky, Pri zápalkárni, Záhumnie, Pred dolinkou, Lány, Hôrky, Pred Malou dolinou, Dvorec, Mičuchovské, Sviňacia, Chalúpkovo, Dve vody, Záhradiska, Izbica, Prelomené, Stráne, Sekcia B, Brehy, Rovne, Pod Hliniskom, Rakytovec, Chvastková, Pažitie, Za Spratekom, Ohrad, Krajčov kút, V Baničnom, Pred Baničným, Mierový háj, Sýkorka, Pod poľanou, Staré Lazy, Mlynárov jarok, Panská koliba, Sekcia F, Sekcia E, Likavka, Dolný vrch, Dlhé, Sekcia A, Kamenné, Horná Turecká, Senkovo, Zichovia, Dolný sad, Hony

Miesto, Fatra:, 2 z 17

Frankovia, Na vŕšku, Vŕšky, Foringovo, Sekcia C, Na Hrby, Nad veľkou zemou, Pod Javorím, Hrby, Medzi lúžky, Pod Matejovou, Hájik, Kohútie, pod Dierovou, Hore vodou, Za mlynom, Jelenská, Vitaličnica, Za Dúbravou, Predné Haliny, Niže papierne, Za Hájom, Záhumnie, Haliny, Žľaby, Klasy, Polkanová, Chotárnô, Jamy, Sliačany, Štepnica, Močiarka, Zavaskovce, Pod Magurou, Zadný kút, Hanesy, Pod Stráňami, Seč, Rakytov, Vŕštek pod Holubovým, Dolné pole, Horné pole, Bukovinka, Hore Jalovcom, Repisko, Lašteky, Litvovské, Na Hámre, Mistríky, Ostredky, Kostoly, Brezie, Vyšný diel, Za krovím, Pod Laštekom, HUTY, Žebrači, Kežísad, Nižný Tajch, Nad Hrádkom

Miesto, Fatra:, 3 z 17

Doliny, Pod Brezinou, Salatín, Trhanová, Šuhová nad Hlbokou cestou, Lipová, Pod Stáňami, Vyše mlyna, Raková, Stará tehelňa, Laclavá, Pri kostole, Pod Rakytím, Horné bučie, Paraštiná, Dlhé hony, Nižovce, Hliny, Trávniky, Rovinky, Pod Krížnou, Pod Hájom, Širiny, Dolná Turecká, Záhumnie, Pod Dráhami, Pred Pálečnou, Priečky, Bršková, Čiernavy, Holizňa, Laz, Laz, Pod Lazom, Pri Anglickej záhrade, Starý cintorín, Poprečná, Veľké, Za starou vodou, Vápenica, Kazimier, Za Rebrovci, Jama, Skalka, Kotelnica, Na Záplotí, Laz - Bulov, Pod Drahy, Krovisko, Jamy, Hlboké, Pstružné, Vyšná Matejková, Posviacaná, Nevoľné, Panské, Povrázky, Košiar, Za Horvátkovci, Salašky

Miesto, Fatra:, 4 z 17

Záhrady na pažití, Požehy, Kuneradské horné, Niže dediny, Nižná Matejková, Za Žabkov, Podkáčová, Pod Domčicou, Vŕšok vyše dediny, Ľauková, Tonkovská, Rovná dolina, Kraviarsky vŕšok, Hrbok, Za Balcíkov, Kút, Záhrabová, Močiar, Badiaková, Vŕšky, Šteklanovský kúsok, Dolný Lipovec, Záhradky, Studničná, Ku Kaštieľu, Hrbčok, Malý žiar, Za kostolom, Lány ku kostolu, Mokraď, Laštek, Kozie chrbty, Vajano, Starý cintorín, Tarneková, Predvrícko, Medzi cestami, Žadíkovo, Noviny, Zadná, Žiar, Horné Trávniky, Na Hájikoch, Mažiarná, Pod Borinami, Vápenná, Drtovky, Za Húseň, Kobula pod borinami, Pod rybníky, Banisko, Sviniarka, Trstená, Lavičky, Pod Magurou, Vráče, Horné Košariská, Za jaročkom, Žriedlo, Rakytné

Miesto, Fatra:, 5 z 17

Za Korbelovým vŕškom, Lipovec, Oplety, Spišáková, Zábava, Trliny, Niže dediny, pri Sikačke, Záprava, Pod Stráňou, Nad Dielcom, Milcovo, Bystrička, Malá Petrová, Jakušovo, Žirkovo, Plánka, Hlboká Bazová, Stráne, Petrová, Flak, Chrapovné úslnia, Bátorky, Močiar, Konský dol, Polianky, Kutiny, Zákľuka, Široká skala, Pri Váhu, Nižné jamy, Šibenice, Rovienky, Úles, Luhy, Podhradište, Košariská, Zrasce, Bažinov jarok, Kostolec, Bambusky, Demkovská, Pažite, Kliny, Milcová, Kramariská, Hrby, Koncom do Závoza, Za Hrabovým, Niže Revišného, Skalica, Hrabiny, Sigot, Nad pastierňou, Juh, Laz, Úboče, Hradiská, Niže dediny, Kiškovie

Miesto, Fatra:, 6 z 17

Sučany, Dlhý grúň, Jarok, Malá Šindliarka, Hlboký, Kúr, Kopanice, Jalčiné, Pažite, Stráň, Truchanová, Trckové, Vojtove, Zábava, Kopana, Na kútoch, Luhy, Krištofka, Pod Lazy, Ďurišovská, Korelnice, Zapierená, Tŕnie, Bogdanová, Ploščina, Konštica, Pohoreniská, Sypaniská, Jabradné, Zácestie, Jaty, Podhorie, Lúčivná, Vojtové, Pod Kopanou, Karolka, Vrch Lazy, Šalby, Jánova lúka, Dupná, Farský les, Gedeonova skala, Letovisko, Nová, Močariny, Fišerka, Svitáčovo, Košariská, Čepčínec, Hrubý grúň, Obzová, Za železnicou, Javorie, Pod Studencom, Dubie, Studenec, Švanterová a Bombový močiar, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Dubie, Mestská

Miesto, Fatra:, 7 z 17

Rybníky, Pod Osičím, Priehaliny, Vrkošiny a pod Kasákovú, Fukovské a Šibeničný vrch, Čmeľovo, Stĺpová, Ostredok, Pred Studencom, Za Dlhým dielom, Duláková, Matejčovo, Lazy, Povojník, Šmýkanica, Háje, Jasenová Brložná, Lučina, Do Tisovca, Nad Kňazovou Nivou, Pred trstím, Breziny, Jazvečie, Prašivá, Malé Blatno, Strapaté, Pod Trstím, Pod Osikovým, Studenec, Biely Vŕštek, Slatina, Hliny, Vrica, Fľaky, Suchá Vrica, Obzová a Válovy, Dlhé Záhumnia, Obzová za Trstím, Lučivná, Záskalná, Pred Dulákov, Obzová za Tŕstím, Do Vadžera, Štvrtky, Pod hrad, Jazvečia, Suchá, Dielec, Kňazová, Vlniská, Sviniarka, Hlboké, Kapustnice v Tehelni, Lazany, Bôrovo, Majelnik, Žiare, Lieskovo, Jasenová, Jarky

Miesto, Fatra:, 8 z 17

Na Prievaly, Vkošiny, Kamene, Pod Bôrovou, Vädžer, Niže svätej Anny, Nad Chopec, Na Skaličkách, Pod Kalváriou, Pod Lazmi, Dielnice, Dlhé, Nad Baštou, Zákľačie, Návozia, Biela Studňa, Na Brode, Tackanová, Bačov kopec pod Stilovým, Zadky, Za Vricou, Mikulášova, Ploštiny, Pod Hájom, Poznanovo, Pod Rysným, Predný močiar, Od maloviesskeho, Kopanice, Čierno, Vyše dediny, Vyše Ďura, Za lúčkami, Štiet, Panské hrby, Pod Beninami, Za Hájom, Na vrch Dubie, Hony do hôrky, Nad Tokarov, Orechová, Prievala lúka, Za cintorínom, Pánske, Skalie, Žiarná, Rybníky, Pod Žiarami, Skalnô, Zadná Brezina, Prostredný močiar, Záhumnie niže mesta, Dolinky, Hony za železnicou, Prídel, Nakúte, Dolné Kamence, Veľké Blatno, Nad Rybníkmi, Pod starým majerom

Miesto, Fatra:, 9 z 17

Ukladiská, Medovar, Rúbaniny, Benkovka, Brložná, Od pastierskej, Lazy, Doliny, Bačov kopec, Hony do železnice, Čiastok, Miklové údoly a krovinky, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Hrby, Dvorisko, V laze, Závozec, Kostolné lazy, Poluské lazy, Pod Likotkou, Pod Jankovou, Krátiny, Predné lazy, Boček, Hlboké nad Lieštím, Kolba, V doline, Bukoviny, Hony do hradzkej, Podorano, Medzník, Čakanovo, Klučiny, Socovský vrch, Ležiachova javorina, Hony do hradskej, Zadné háje, Vyše sklenárskej cesty, Nižná Smreková, Bystré, Pod čerenou, Borová, Líškovie polianky, Nad Bielym potokom, Farské, Zadky, Vyšná Smreková, Holica, Konopiská, Pod Horným a Dolným Poľským, Pod Malou stranou, Uhrínovo, Vyše papierne, Pod Bukovinámi, Urbársky háj, Dolina, Dúbravy, Kalvária, Kaňapisky, Rúbaniny

Miesto, Fatra:, 10 z 17

Hony do lazíšť, Dolina Tisovo, Dlhé, Do poľa, Pazuška, Turčianske jasle, Dubravica, Vtáčí vŕšok, Rúbaň, Močidlá, Hancková, Brezinky, Čertova, Hlbokô, Na vrchu, Za vrchom, Lipová, Hlboká cesta, Úšust, Majkrabovo, Svetlá hora, Panošin, Kúty, Závodia, Pred dolinami, Kopanica, Cabanky, Diel a Za Dielom, Ravná, Vinohrad, Lipové, Medzi smrečinami, Na chotári, Skalica, Majzlanka, Humienca, Kaplna, Pod Kľakom, Studienky, Závora, Pod vrch, Prostredná, Horica, Kohútová, Na ohreblo, Nad Kohútovou, Pod orešie, Gričové, Balaškova, Niže sklenárskej cesty, Medzi medzami, Struháreň, Krivá, Roh, Jamy, Siaš, Hankahrb, Zadné dedičné polia, Ploština, Horné pole

Miesto, Fatra:, 11 z 17

Pod zábelia, Sihoť, Tiešňavy, Úboč, Hrnčiarová, Úboč, Kotelova zem, Lúky, Pahorok, Rúbaňky, Šancelova zem, Na Hladíkovo, Za studňou, Vlčia jama, Za dielom, Borisková, Hepeš, Žiar, Pod humniskom, U Vese, Solisko, Zelené, Šušňatín, Pod šiarmi, Na snehu, Brdo, Za štrekou, Doliny a Tisovec, Joklová zem, Dielec, Pod Šibenice, Za Dúbravami, Kľačianska dolina - pirť, Medze, Jarok, Kalenia, Kamenné jasle, Štiavnice, Stráne, Horný háj, Žiarna dolinka, Zadný jarok, Hliniská, Chmelinec, Skalitá, Beňovské, Smrekovo, Cupajka, Kostolné pole, Ohradisko, Úplaz, Lieskové pole, Chotáre, Stredné pole, Mútne, Rúbane, Antoliarka, Vysoké, Horné lány, Lány

Miesto, Fatra:, 12 z 17

Kotlová zem, Zábelia, Moldava, Doštisky, Nad hradskou, Lazy, Čertov pasienok, Úplaz, Košová, Pod kobyliou hlavou, Beňová, Fekečová, Kamenné hony, Pred Rakytovom, Polianky, Kelašské, Pažite, Tále, Žiarová, Stráža, Malý Hričkov, Vrch háj, Pod Magurou, Pod Búnovom, Nižná Mlynárová, Pod Závozím, Pod skalkou, Cez vrch, Za Hepešom, Kelnicky grún, Sekanina, U lesa, Kédeš, Chrochotia dolina, Úplaz, Pred Rakytovom, Za jamou, Nižná Jedľová, Slatiny, Dlhé hony, Tarabová, Trávniky, Jedliny, Potôčky, Rybník, Sokolský jarok, Bystrice, Vlčia jama, Šariny, Pod horou, Poľana, Sedlová, Brečkovo, Miľanovo, Pri skotni, V Žiaroch, Za parkanom, Polianky, Uhlište, Kopanice

Miesto, Fatra:, 13 z 17

Madacov, Vlčkovie grúň, Brován, Dolné Jaseno, Poloma, Horné závozy, Dedičné polia, Zadná kosa, Panošina, Lipovská dolina, Pod pieskom, Brehy, Cigánske, Rovňanský grúň, Burchýbel, Račková, Výšina, Starý háj, Klúc, Jedľovo, Brložnica, Sokol, Dielce, Niva, Na Kostolišti, Kotol, Čákory, Hrabina, Pod Dielom, Kolárovo, Jamy, Hajasová, Poštáriková, Za Vysokým, Tokársky grúň, Horné Jaseno, Pod dielom, Trasidlá, Smutné pole, Záblatie, Žiare, Hlboká, Pod Lučencom, Topole za Dielom, Starý háj, Malý Rybár, Urbársky pasienok, Kohútová, Borová, Od Hrabovca, Lovisko, Na vrch, Havrania, Zvolenská hoľa, Štafný vŕšok, Nemecké, Nad Hrádkom, Šúbriová, Polčenská dolina, Podbrezie

Miesto, Fatra:, 14 z 17

Ostredkovy grun, Mlynová, Hrabačka, Hankov grúň, Modrý vŕšok, Borgy, Veľký kozinec, Pod hájom, Hladká, Za Búnovom, Miliansko, Za Strážou, Nad Lieštinami, Dolné huty, Pod Príslopom, Hrabovské lazy, Borievčie, Loviská, Okrúhla, Pazite, Hričkov, Nad Studňami, Žiarec, Rúbaň a Skalka, Hluchá dolina, Za Sokolom, Stráza, Čatná, Pod Hájom, Lány od Hrabovca, Mokraď, Bodranská dolina, U tŕňa, Tisovo, Dolinka, Vyšná lipa, Pod Starým hájikom, Zrebíky, Dedinský grúň, Dolné závozy, Pri Slatine, Brveník, Pod zadky, Dubová, Maršálová, Na Brečkov, Huta, Hoskora, Za dvorom, Kováčovo, Holý diel, Banisko, Košiarik, Krsačina, Štamríky, Rohuľka, Kochanovo, Medzi lúky, Halmesová, Prievlač

Miesto, Fatra:, 15 z 17

Kobylia hlava, Dlhé hony, Búnov, Pod Sokolom, Za Váhom, Lúčky, Chvastová, Nad úbočím, Zákľuka, Veľký Rybár, Ostrá, Krizanka, Mátava, Mocidla, Horné Hladíkovo, Panošinská dolina, Adamcová, Mogurky, Loncov diel, Pod Bielkovou medzou, Pod Kobylou, Parohy, Mladý háj, Lúčky, Fugasov grúň, Snoha, Prachovaný grúnik, Kuľašová, Šimanová, Bučina, Salaš, Kopček, Mlynské rovné, Kliny, Luštavá, Dropová, Horné Lúky, Malá Bzdová, Záhumnia, Košariská, Nekelovské, Za Lyscom, Marošová, Slovákova dolina, Nad Špatnou, Nad skalami, Veľká Fatra, Na vrchné lazy, Kyškovô, Nad Košiariskom, Na malý ostredok, Príslop, Do skalák, Vyšná Prašivá, Kotlina Patočín, Zalamaná, Suché, Mikuláška, Za Vŕškom, Bány

Miesto, Fatra:, 16 z 17

Dúbrava, Solisko, Veľká, Šústalisko, Na dube, Oráca, Medvedie, Mlynská jama, Lopušná, Šimová, Hradesnica, Kobylie, Homôlky, Marčekovo, Rovne, Šubrtová, Barborina, Lazová, Nad Skalami, Nemcovô, Pred Repiskom, Stará robota, Pokrývka, Zvonica, Štrosy, Janošíkov prameň, Vôdky, Vyšný Rybár, Hrebene, Do Žiarov, Červenie, Nižné Lúky, Grúniky, Za Baľou, Pred Hálkovým, Medokýš, Za Kostoliskom, Zázriva, Pod horou, Repisko, Kolláre, Nad Štálikom, Benke Kúty, Hlboká, Lazovie skaly, Luhy, Hajasova, Manzelova dolina, Za ivaniškou, Úplazok, Úplaz, Jamy, Stráne, Mogurka, Úplaz, Skalnitá, Ďumbierske Tatry, Krivé lazy, Pred Keckou, Kopanice

Miesto, Fatra:, 17 z 17

Hiadelské sedlo, Do Bučín, Nad úplazkom, Na Košarisko, Blažková lúka, Bludisko, Rezníkove, Niže Kríža, Rovná, Stienky, Flosková, Machanovie jama, Ku hájiku, Zajačka, Pod Strážou, Horné huty, Križná, Hrb, Vyšné Patočiny, Strapec, Kolibisko, Za Štieťou, Grúň, Jaseníky, Za kochličkou, Za kotliskom, Pod stráne, Prostredná, Široké, Polianka pri kríži, Certov kút, Sandrová, Kliny, Bazovská, Dubovo, Jánošovo, Patočín, Sekanica, Koncity vrch, Do Kolárova

miesto inde

Veľká Fatra (1786x), Turčianska kotlina (1538x), Malá Fatra (1066x), Žiar (519x)
miesto v Veľká Fatra
miesto v Turčianska kotlina
miesto v Malá Fatra

Podobné, Fatra:

6897x turistika, 4479x miesto, 716x orientačný bod, 417x strom, 352x turistické informácie, 230x poľovnícky posed, 177x chranený strom, 142x ohnisko, 119x prístrešok, altánok, 73x atrakcia, 48x miesto na piknik, 46x štôlňa, 40x orientačná mapa, 37x studňa, 8x komín, 8x pamätník, bojisko, 3x ZOO, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Fatra

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://fatra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.