Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » turistika » miesto

Miesto, Fatra

Miesto v Fatra

V Fatra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Fatra:, 1 z 17

Domašínsky meander, Staré lazy, Rovne, Zálochy, Skalka, Kostelné, Lúka, Lazúr, Smrečina, Hrabovo, Podžiarie, Kaluže, Pod Hríbami, Záhradky, Pri zápalkárni, Pred dolinkou, Záhumnie, Hôrky, Pred Malou dolinou, Dvorec, Za Spratekom, Mičuchovské, Sviňacia, Dve vody, Záhradiska, Chalúpkovo, Lány, Izbica, Prelomené, Sekcia B, Stráne, Pod Hliniskom, Brehy, Rovne, Rakytovec, Chvastková, Ohrad, Pažitie, Krajčov kút, Mierový háj, Pred Baničným, Sýkorka, V Baničnom, Staré Lazy, Pod poľanou, Mlynárov jarok, Dolumestie, Panská koliba, Sekcia E, Sekcia A, Sekcia F, Dlhé, Likavka, Dolný vrch, Kamenné, Zichovia, Frankovia, Senkovo, Hony, Dolný sad

Miesto, Fatra:, 2 z 17

Horná Turecká, Na vŕšku, Foringovo, Sekcia C, Vŕšky, Na Hrby, Pod Javorím, Nad veľkou zemou, Medzi lúžky, Hrby, Za mlynom, pod Dierovou, Pod Matejovou, Hájik, Hore vodou, Kohútie, Vitaličnica, Jelenská, Niže papierne, Za Hájom, Predné Haliny, Záhumnie, Za Dúbravou, Chotárnô, Jamy, Haliny, Klasy, Polkanová, Žľaby, Močiarka, Štepnica, Sliačany, Zavaskovce, Brestová, Zadný kút, Pod Magurou, Hanesy, Pod Stráňami, Dolné pole, Hore Jalovcom, Na Hámre, Lašteky, Litvovské, Horné pole, Repisko, Seč, Ostredky, Brezie, Vyšný diel, Vŕštek pod Holubovým, Mistríky, Rakytov, Kostoly, Bukovinka, Vyše mlyna, Nižovce, Šuhová nad Hlbokou cestou, Pod Laštekom, Kežísad, Pod Stáňami

Miesto, Fatra:, 3 z 17

Nižný Tajch, HUTY, Pod Rakytím, Doliny, Nad Hrádkom, Trávniky, Salatín, Žebrači, Pri kostole, Paraštiná, Trhanová, Lipová, Za krovím, Raková, Dlhé hony, Hliny, Stará tehelňa, Horné bučie, Pod Brezinou, Laclavá, Pri Anglickej záhrade, Dolná Turecká, Veľké, Jama, Za Rebrovci, Rovinky, Za starou vodou, Priečky, Záhumnie, Pod Krížnou, Holizňa, Na Záplotí, Poprečná, Laz, Starý cintorín, Laz, Širiny, Vápenica, Pod Lazom, Pod Dráhami, Skalka, Pod Hájom, Bršková, Čiernavy, Kazimier, Pred Pálečnou, Laz - Bulov, Kotelnica, Pod Drahy, Nevoľné, Jamy, Pstružné, Vyšná Matejková, Za Horvátkovci, Posviacaná, Salašky, Požehy, Panské, Kuneradské horné, Hlboké

Miesto, Fatra:, 4 z 17

Nižná Matejková, Krovisko, Povrázky, Niže dediny, Košiar, Záhrady na pažití, Rovná dolina, Vŕšok vyše dediny, Kraviarsky vŕšok, Badiaková, Hrbok, Za Žabkov, Pod Domčicou, Tonkovská, Záhrabová, Ľauková, Močiar, Šteklanovský kúsok, Vŕšky, Podkáčová, Kút, Za Balcíkov, Záhradky, Hrbčok, Dolný Lipovec, Studničná, Ku Kaštieľu, Kozie chrbty, Lány ku kostolu, Tarneková, Za kostolom, Vajano, Malý žiar, Laštek, Starý cintorín, Mokraď, Noviny, Medzi cestami, Predvrícko, Žadíkovo, Zadná, Horné Trávniky, Na Hájikoch, Žiar, Mažiarná, Pod Borinami, Drtovky, Vápenná, Za Húseň, Kobula pod borinami, Sviniarka, Pod rybníky, Vráče, Horné Košariská, Pod Magurou, Lavičky, Trstená, Banisko, Rakytné, Žriedlo

Miesto, Fatra:, 5 z 17

Za Korbelovým vŕškom, Za jaročkom, Lipovec, Trliny, Spišáková, Zábava, Oplety, Niže dediny, Stráne, Petrová, Žirkovo, Plánka, Malá Petrová, Hlboká Bazová, Záprava, pri Sikačke, Pod Stráňou, Bystrička, Milcovo, Nad Dielcom, Flak, Jakušovo, Bátorky, Kutiny, Chrapovné úslnia, Polianky, Močiar, Konský dol, Pri Váhu, Zákľuka, Široká skala, Šibenice, Nižné jamy, Úles, Rovienky, Luhy, Bažinov jarok, Kostolec, Podhradište, Bambusky, Zrasce, Košariská, Kliny, Pažite, Kramariská, Milcová, Demkovská, Hrby, Za Hrabovým, Koncom do Závoza, Niže Revišného, Skalica, Sigot, Juh, Nad pastierňou, Hrabiny, Laz, Niže dediny, Úboče, Kiškovie

Miesto, Fatra:, 6 z 17

Hradiská, Sučany, Hlboký, Dlhý grúň, Malá Šindliarka, Jarok, Kúr, Kopanice, Jalčiné, Vlčia skala, Truchanová, Na kútoch, Kopana, Jaty, Jabradné, Stráň, Pod Lazy, Konštica, Vojtove, Vrch Lazy, Sypaniská, Krištofka, Lúčivná, Pohoreniská, Podhorie, Trckové, Zapierená, Karolka, Bogdanová, Zácestie, Ďurišovská, Korelnice, Tŕnie, Zábava, Luhy, Pod Kopanou, Vojtové, Ploščina, Košariská, Močariny, Farský les, Nová, Svitáčovo, Letovisko, Dupná, Jánova lúka, Fišerka, Šalby, Gedeonova skala, Čepčínec, Obzová, Záskalná, Ostredok, Pod Studencom, Do Tisovca, Duláková, Nad Baštou, Šmýkanica, Obzová za Tŕstím, Kňazová

Miesto, Fatra:, 7 z 17

Dlhé Záhumnia, Javorie, Priehaliny, Za Vricou, Studenec, Kapustnice v Tehelni, Zadky, Jasenová, Suchá, Pod Bôrovou, Za železnicou, Pred Dulákov, Dielnice, Švanterová a Bombový močiar, Prašivá, Pred Studencom, Návozia, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Pod Lazmi, Ploštiny, Matejčovo, Vlniská, Kamene, Vrica, Háje, Hlboké, Na Brode, Na Prievaly, Hliny, Niže svätej Anny, Za Dlhým dielom, Biela Studňa, Fľaky, Štvrtky, Pod Kalváriou, Dlhé, Vkošiny, Lieskovo, Biely Vŕštek, Fukovské a Šibeničný vrch, Dielec, Lučina, Suchá Vrica, Rybníky, Bôrovo, Pod hrad, Na Skaličkách, Jazvečia, Jasenová Brložná, Obzová a Válovy, Čmeľovo, Dubie, Malé Blatno, Slatina, Zákľačie, Pod Osičím, Obzová za Trstím, Sviniarka, Majelnik, Vrkošiny a pod Kasákovú

Miesto, Fatra:, 8 z 17

Povojník, Mestská, Mikulášova, Strapaté, Pod Trstím, Do Vadžera, Breziny, Pred trstím, Žiare, Pod Osikovým, Lučivná, Vädžer, Stĺpová, Nad Kňazovou Nivou, Hrubý grúň, Jarky, Lazy, Jazvečie, Bačov kopec pod Stilovým, Studenec, Lazany, Tackanová, Dubie, Od maloviesskeho, Zadky, Skalnô, Pod starým majerom, Prídel, Hony do lazíšť, Hony do hradzkej, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Dolné Kamence, Pod Beninami, Urbársky háj, Bačov kopec, Zadná Brezina, Farské, Pod Jankovou, Medovar, Rúbaniny, Závozec, Čakanovo, V laze, Kaňapisky, Pod Žiarami, Pod Rysným, Skalie, Uhrínovo, Do poľa, Brložná, Predné lazy, Ukladiská, Konopiská, Socovský vrch, Žiarná, Štiet, Vyše dediny, Bukoviny, Dolina Tisovo, Hony do hôrky

Miesto, Fatra:, 9 z 17

Čiastok, Pod Malou stranou, Dolinky, Čierno, Kalvária, Poluské lazy, Záhumnie niže mesta, Za cintorínom, Pod Horným a Dolným Poľským, Vyše Ďura, Vyše sklenárskej cesty, Od pastierskej, Pánske, Borová, Miklové údoly a krovinky, Medzník, Orechová, Hony do železnice, Doliny, Benkovka, Nad Rybníkmi, Veľké Blatno, Pod Likotkou, Holica, Prievala lúka, Predný močiar, V doline, Nad Tokarov, Poznanovo, Hlboké nad Lieštím, Vyšná Smreková, Panské hrby, Pod Hájom, Dolina, Dlhé, Za lúčkami, Rúbaniny, Nad Bielym potokom, Kopanice, Vyše papierne, Kolba, Na vrch Dubie, Hony za železnicou, Bystré, Hrby, Nižná Smreková, Za Hájom, Krátiny, Zadné háje, Ležiachova javorina, Pod čerenou, Dvorisko, Klučiny, Boček, Dúbravy, Hony do hradskej, Rybníky, Nakúte, Podorano, Kostolné lazy

Miesto, Fatra:, 10 z 17

Pod Bukovinámi, Prostredný močiar, Ravná, Borisková, Za studňou, Močidlá, Úplaz, Medze, Závora, Hankahrb, Pred dolinami, Chmelinec, Studienky, Brezinky, Lány, Panošin, Pod Kľakom, Úšust, Hlboká cesta, Pod zábelia, Horné pole, Vtáčí vŕšok, Stráne, Ploština, Na ohreblo, Hliniská, Horica, Majzlanka, Šancelova zem, Vinohrad, Na snehu, Moldava, Za štrekou, Dubravica, Zadné dedičné polia, Lipové, Kohútová, Prostredná, Brdo, Nad Kohútovou, Struháreň, Kotelova zem, Horné lány, Hepeš, Pod šiarmi, Na Hladíkovo, Skalica, Šušňatín, Skalitá, Žiar, Zelené, Pod orešie, Závodia, Medzi smrečinami, U Vese, Doliny a Tisovec, Na chotári, Úboč, Kúty, Za dielom

Miesto, Fatra:, 11 z 17

Vysoké, Čertov pasienok, Stredné pole, Sihoť, Zábelia, Majkrabovo, Mútne, Cabanky, Kalenia, Horný háj, Cupajka, Zadný jarok, Jamy, Vlčia jama, Žiarna dolinka, Solisko, Lúky, Hrnčiarová, Pod Šibenice, Kľačianska dolina - pirť, Rúbane, Krivá, Kostolné pole, Pod vrch, Roh, Smrekovo, Hancková, Rúbaňky, Na vrchu, Kaplna, Svetlá hora, Kotlová zem, Chotáre, Lieskové pole, Lipová, Za Dúbravami, Štiavnice, Antoliarka, Úboč, Medzi medzami, Turčianske jasle, Siaš, Pahorok, Humienca, Hlbokô, Čertova, Dielec, Za vrchom, Rúbaň, Pod humniskom, Joklová zem, Ohradisko, Pazuška, Kopanica, Doštisky, Beňovské, Lazy, Niže sklenárskej cesty, Nad hradskou, Kamenné jasle

Miesto, Fatra:, 12 z 17

Tiešňavy, Balaškova, Jarok, Gričové, Diel a Za Dielom, Chvastová, Ostredkovy grun, Dolné huty, Dedinský grúň, Pod Dielom, Borgy, Brován, Hlboká, Lúčky, Miľanovo, Sedlová, Zákľuka, Trasidlá, Nad Studňami, Havrania, Pred Rakytovom, Brložnica, Bodranská dolina, Dubová, Vyšná lipa, Lovisko, Pred Rakytovom, Dlhé hony, Slatiny, Jedľovo, Šariny, Polianky, Úplaz, Lány od Hrabovca, Potôčky, Sekanina, Jamy, Štamríky, Na vrch, Hankov grúň, Zvolenská hoľa, Kopanice, Kochanovo, Chrochotia dolina, Na Kostolišti, Žiarec, Nižná Mlynárová, Starý háj, Hrabina, Sokolský jarok, Za Váhom, Polianky, Pod hájom, Huta, Horné závozy, Poľana, Loviská, Krizanka, Pod Závozím, Pod Lučencom

Miesto, Fatra:, 13 z 17

Panošina, Horné Hladíkovo, Pod Hájom, Pod kobyliou hlavou, Za dvorom, Rovňanský grúň, Pažite, Nižná Jedľová, Podbrezie, Búnov, Beňová, Výšina, Banisko, Kamenné hony, Poloma, Kotol, Pod Príslopom, Pod pieskom, Brveník, Zadná kosa, Hrabačka, Nemecké, Mlynová, U tŕňa, Holý diel, Okrúhla, Žiare, Rúbaň a Skalka, Niva, Čatná, Pod horou, Pri Slatine, Kováčovo, Brehy, Úplaz, Cez vrch, Záblatie, Za Búnovom, Stráza, Pri skotni, Kohútová, Tokársky grúň, Malý Rybár, Medzi lúky, Pod Magurou, Trávniky, Modrý vŕšok, Za Sokolom, Poštáriková, Mátava, Nad úbočím, Tarabová, Šúbriová, Krsačina, Pod Starým hájikom, Miliansko, Pod skalkou, Bystrice, Rohuľka, Ostrá

Miesto, Fatra:, 14 z 17

Nad Lieštinami, Hajasová, Košová, Uhlište, Rybník, Za jamou, Smutné pole, Starý háj, Štafný vŕšok, Pazite, Horné Jaseno, Košiarik, Dolné závozy, Klúc, Čákory, Za parkanom, Urbársky pasienok, Kédeš, Hluchá dolina, Veľký kozinec, U lesa, Veľký Rybár, Od Hrabovca, Sokol, Kelnicky grún, Hričkov, Hladká, Nad Hrádkom, Polčenská dolina, Brečkovo, Mokraď, Malý Hričkov, Borová, Dedičné polia, Dielce, Topole za Dielom, Panošinská dolina, Fekečová, Kobylia hlava, Jedliny, Kelašské, Zrebíky, Hrabovské lazy, Burchýbel, Pod Búnovom, V Žiaroch, Tále, Lipovská dolina, Pod Sokolom, Hoskora, Vlčkovie grúň, Pod dielom, Vrch háj, Mocidla, Cigánske, Madacov, Kolárovo, Za Hepešom, Halmesová, Maršálová

Miesto, Fatra:, 15 z 17

Račková, Dolinka, Za Strážou, Tisovo, Stráža, Pod zadky, Za Vysokým, Prievlač, Dlhé hony, Žiarová, Borievčie, Na Brečkov, Vlčia jama, Dolné Jaseno, Hruska, Homôlky, Krátka Čremovie, Rovne, Manzelova dolina, Štrbáčka veľká, Kopček, Kliny, Široké, Grúniky, Sekanica, Za Hlaváčom, Nižná Prašivá, Šubrtová, Pod Kobylou, Klinčeky, Hiadelské sedlo, Na vrchné lazy, Sedlo, Bobsoková, Pred Hálkovým, Niže červená voda, Javorinka, Dúbrava, Nad Štálikom, Zvonica, Ponad Bártkovú, Nemcovô, Barborina, Mogurky, Marošová, Oráca, Červenie, Strapec, Hajasova, Vyšná Mlynárová, Nižné Lúky, Horné Lúky, Niže Kríža, Rezníkove, Lazová, Salášik, Úplazok, Kopanice, Repisko, Jamy

Miesto, Fatra:, 16 z 17

Chmelky, Cintorín, Salaš, Janošíkov prameň, Na malý ostredok, Stráne, Fugasov grúň, Nižná lipa, Ďumbierske Tatry, Radovô, Pod Jarabačkou, Za Štieťou, Do Kolárova, Lúčky, Malá Bzdová, Marčekovo, Solisko, Hradesnica, Kliny, Pod Bresty, Blažková lúka, Za kotliskom, Za ivaniškou, Zalamaná, Adamcová, Lazovie skaly, Bielo, Medokýš, Snoha, Skalnitá, Dubovo, Za Lyscom, Kratiny, Polianka pri kríži, Kotlina Drozdová, Stienky, Sandrová, Križná, Benke Kúty, Skaliny, Na Širokom, Machanovie jama, Pred Repiskom, Flosková, Prostredná, Do Žiarov, Mikulášska, Patočín, Nad Košiariskom, Luhy, Bány, Črtľaž, Pažitie, Lúky, Stará robota, Horné huty, Príslop, Ráztoka, Nad Skalami, Jaseníky

Miesto, Fatra:, 17 z 17

Šimová, Pod stráne, Certov kút, Drozdová, Hrb, Háj, Pod Bielkovou medzou, Do skalák, Krivé lazy, Nad Bánom, Jánošovo, Ramžová, Kolláre, Vyšné Patočiny, Pod Háj, Parohy, Kladnitá, Pod malou babou, Pod Strážou, Šimanová, Dropová, Suché, Pod Košiariskom, Na Košarisko, Na Diele, Stavenice, Vôdky, Štrosy, Črtľaže, Vahanka, Sokol, Nad úplazkom, Ku hájiku, Madárovo, Orechovec, Pekáreň, Úplazok, Kyškovô, Hrabové lány, Grúň

miesto inde

Veľká Fatra (1778x), Turčianska kotlina (1538x), Malá Fatra (1067x), Žiar (519x)
miesto v Veľká Fatra
miesto v Turčianska kotlina
miesto v Malá Fatra

Podobné, Fatra:

6882x turistika, 4470x miesto, 715x orientačný bod, 416x strom, 351x turistické informácie, 230x poľovnícky posed, 177x chranený strom, 142x ohnisko, 119x prístrešok, altánok, 72x atrakcia, 46x miesto na piknik, 46x štôlňa, 40x orientačná mapa, 37x studňa, 8x komín, 8x pamätník, bojisko, 3x ZOO, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Fatra

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://fatra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.