Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » turistika » miesto

Miesto, Fatra

Miesto v Fatra

V Fatra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

miesto inde

Turčianska kotlina (1358x), Veľká Fatra (1308x)

Miesto, Fatra:, 1 z 17

Benke Kúty, Kotiasov, Košiare, Andášov kruh, Jabloňska, Na ohreblo, Lievovské, Pod Hájom, Lazy, Dlhá, Turňa, Pod Jelenskou, Sučany, Babušino, Bobsoková, Koňuše, Kiar, Mukradná, Niže Patočiny, Organy, Za poľom, Kamenný vŕštek, Za bučím, Zátišie, Nad Válovy, Vambír, Košariská, Pod Borinou, Šancelova zem, Za vrchom, Stará robota, Banát, Na Javorok, Chrášteľovo, Na Širokom, Líška, Suchá, Obernauerová, Nad Hájom, Pravcová, Prasicová, Krpcova, Horná Dúbrava, Od Paraskovej, Tabla, Úplazy, Úles, Dĺžavy, U drobného hája, Čierňa, Nad Kráľovskú, Breziny, Matajzov, Hrby koncom na lúkach, Lievik, Stráň, Kameňolom, Solisko, Nad veľkou zemou, Hore potôčikom

Miesto, Fatra:, 2 z 17

Na španie, Zelené, Nízke pole, Háje, Pred skalky, Ostrá, Parohy, Jasenová, Na honoch, Niže hradskej, Suchá Vrica, Prieslopská, Drviská, Zadné lány, Za orech, Hofierske, Klada, Pod Javorím, Mlynica, Krupová, Polianky, Níkespiak, Za Hájom, Polianky, Do Vadžera, Kráčiny, Do dolín, Košov hrb, Dolina, Žebrači, Niva, Dierová, Jastrabské, Pod stráne, Pred Vlčanovou, Kalenia, Noviny, V Chrapovnej tôni, Rakytiny, Pivová, Predné krivé, Siaš, Letovisko, Košariská, Krátke stolo, Pod Košiarom, Flak, Hrebeň, Belanová, Davidova chrasť, Ostrô, Pod Brezinou, Dúbravy, Krivany, Fľaky, Ligasov laz, Za cintorínom, Holý, Horný Muráň, Vŕšky

Miesto, Fatra:, 3 z 17

Trlište, Záblatie, Vysoká, Kľačianska mláka, Vyšné lány, Joklová zem, Dolinky, Panská lúka, Mokradná, Žiare, Ploština, Sebeslavské, Mrzká, Fišiarka, Štepnica, Huňovské lúky, Prostredný Rakytov, Hlboká, Vrátna, Tokaniská, Nižné Javoriská, Za konopiskami, Na Vápené, Príslop, Pri dube, Krajiny, Bystrická dolina, Ploch, Za Brezinou, Dúbrava, Pod Krásnom, Sokolský jarok, Barborina, Na Šútovec, Niže nivy, Mútnik, Salášky, Holé Žiare, Lučivná, Za sypárňou, Besná, Ostrov, Jamy, Zadný jarok, Rovňanský grúň, Na dlhej nive, Hanesy, Lungarová dolina, Dielnice, Koniarsko, K Strhancu, Kelašské, Brován, Záhumnica, Kotlinka, Mikulášova, Matejčíkovo, Pod Hôrkou, Žihľavy, Sviniarka

Miesto, Fatra:, 4 z 17

Ivanova dolina, Majdová, Čičereň, Vyšné jamy, Brložná, Kytošovie dolina, Pod Hrubým vrchom, Kohútová, Roh, Sviniarka, Janošíkov prameň, Na vrch Dubie, Pod Bralom, Pálenište, Východná dráha, Kyselov Laz, Hájovňa, Príboj, Kurací vŕšok, Krivé lazy, Pramene, Horné bučie, Lúčky, Bučina, Poľana, Žírovo, Čatná, Dolina Lomisko, Dúbrava, Poza Petrovú, Pod zadky, Vrtielka, Hrb, Pozastražia, Za vodou, Pliešky, Pred Rakytovom, Hôrky, Štrasvaser, Kolba, Bôry, Ďanovská, Štrosy v Úplazoch, Ilavovo, Šarovie, Predná niva, Nad studničkami, Váhanka, Za túrnou, Bystričky, Farské, Úplazok, Jánošíkova skala, Pred trstím, Prostredné, Čierne, Niže poľa, Svitačová, Strapatá skala, Cabanky

Miesto, Fatra:, 5 z 17

Veľké na Lúkach, Mátalo, Kľúč, Horné pole, Túf, Pastvisko, Veľká Bursová, Nad Bielom, Senkovo, Bebiacko, Pod Javorinami, Kontur, Na Bukovci, Dolinka, Niže priehonu, Skalnaty gruň, Salášik, Kút, Liskovské Lovisko, Grúň, Pitvorec, Lechnerové okraje, Rudiny, Chrajová, Zadný kút, Hony, Proti breze, Tarneková, Ústina, Kopanice, Košariská, Predné glózy, Mokrá Jasenová, Rovná hora, Lazúr, Pred Vosušné, Božie muky, Mišútová, Močariská, Nad predné Pavlovo, Holice, Sihoť pri Váhu, Liptov, Horný háj, Skala Mravička, Kečky, Oznica, Stránička, Šariny, Háj, Pod Mníškov, Polianka pri kríži, Kratiny, Chraštiská, Dolinka, Stykovie jama, Niže dediny, Dlhé Nivy, Bôriny, Hankov grúň

Miesto, Fatra:, 6 z 17

Križná, Sekolka, Uhlisko, Kmetské na vodu koniec, Prostredné pašienky, Smreky, Fľašková dolina, Za hôrkou, Jasenová, Dlapa, Pod horou, Mahuti, chaty Jazierce, U Vese, Breh, Chotár, Zadné lazy, Šubrtová, Koryto, Nad hlbokou cestou, Podhradište, Niže sklenárskej cesty, Farská lúka, Nad Lieštinami, Prostredné lány, Za Vricou, Od Diviackeho, Laz, Ohradisko, Pod krizom, Lavičky, Jarok, Grúň, Zamrlov, Kraj k hatiam, Roveň, Morávková, Javorie, Nové lúky, Domčica, Zadné Haliny, Kaliská, Spišáková, Jedľovina, Bohušová, Šindolová koliba, Príslop, Nad Tokarov, Volfová, Predné Huby, Kamenec, Chrapovné úslnia, Dolina, Nad Skalkou, Sakalášovo, Za ohradom, Žanovo, Buková, Krivé nivy, Miestný hon

Miesto, Fatra:, 7 z 17

Podžiarska, Zinzolen, Zrazy, Nové Bôrie, Kotišov laz, Pod skalou, Miľanovo, Nižná Matejková, Krnáčová, Pod vodňu, Koštianska parcela, Jaseníky, Švingalová, Horebelie, Za Húseň, Dolné čerťaže, Dúbrava, Na Dolinu, Veľké Blatno, Pod stráňami, Zaberácka, Pod zajačím, Borcová, Lúčky, Červený grúň, Hrbok, Repeš, Poľana, Pod vinicou, Mäsiarske jarky, Racvalová, Nad Valentovou, Loncov diel, Výšina, Klinčeky, Vyše priehonu, Za Krajnou, Ohrešok, Diel, Breziny, Zibolensko, Dolu Ležiachovskou, Večeradná, Tále, Nižné sedlo, Dedinská, Machanovie jama, Tajchy, Pod Dubnou skalou, Pobehajka, Noclažisko, Hore vodou, Zadné záhrady, Zadky, Vývratiská, Smrekovo, Vrkošiny a pod Kasákovú, Medvedínce, Rand, Na skale

Miesto, Fatra:, 8 z 17

Nad Lúčkou, Patočina, Hliny a hrtany, Kubalová, Hony do lazíšť, Dubníky, Hradesnica, Príslopec, Dolinky, Chytiny, Jazvečia, Líškovie polianky, Pod stohom, Za Turcom, Do Laclavského chodníka, Za vodou, Hrbiská, Fľaškové, Zadné jamy, Hlboká, Bán, Veľký prielom, Ferkovo, Záhrady na pažití, Skalie, Trstené a Krpelie, Medzi vodami, Nižná, Ostredok, Novinky, Do Petrovej, Pod Kľakom, Biela Studňa, Vysoké, Hladká, Podhajsko, Koniec blata, Pod Dlhým grúňom, Ďurcová, Kavková, pod Sokoly, Pod Búnovom, Došná, Kunovo, Frková, Nižovsie, Kriváň, Bukovina, Ostré brdá, Jarabáčka, Bandovské, Vantové, Dlhé diely, Od Mestského chotára, Pred Repiskami, Pod Vlčinec, Jarky, Malá Okrúhla, Mokré sídla, Horná

Miesto, Fatra:, 9 z 17

Minďárovo, Dražné, Zábelie, Črtľaž, Nižná Teplica, Repiská, Suchá, Dolné Sedlisko, Škamlová, Hole, Hrabie, Horné Jaseno, Pod lazom, Smradlavá, Kutiny, Včelinec, Bartošovo, Pred Červencom, Hoľa, Žiar, Tone, Ruskové, Skaliny, Lazec, Zadné Košiare, Nad studničkami, Lehota, Sihoť, Hôrky, Kiar, Na hŕbach, Nižné lány, Košarisko, Čierne Blato, Vrátna, Za Hrabovým, Lom, Pančušková, Za Zigovcami, Lysická hoľa, Čmeľovo, U lesa, Za mostíkom, Hajnalova, Na vyšných Štiavniciach, Za Dielom, Nižná Jedľová, Pod malou babou, Sekaniny, Hliny, Melová jama, Benkovka, Za hájom, Zadná dolina, Trávniky, Kabainov vrch, Poštáriková, Dráhy, Višňovská, Pred Bora

Miesto, Fatra:, 10 z 17

Ferhazova, Tonkovská, Miartlová, Skalka, Za Dúbravami, nad Hlaváčovom, Bukovinka, Kabátova, Šariny, Chreniská, Do Kožovho jarku, Veľká Mulda, Kriváň, Šuhajová, Krovisko, Bieliská, Kamenná, Pod Dráhami, Krížna lúka, Žihľavina, Smilov, Slezákov úplaz, Kravčie, Skalky, Antalovské, Jazierce, Valentová, Horniansky vrch, Skalnatá dolinka, Bendová, Za dielom, Folkušovské lúky, Turčianská, Požeháj, Košiar, Sedielca, Na Ilách, Chmelince, Modrý vŕšok, Košariská, Grapy, Dlhé, Boženička, Rybník, Košica, Bradovská, Rudné, Tisovec, Polkanovský báň, Pod Žiar, Vidosovce, Filovské, Pod salašom, Hrochoť, Žlebiny, Pred Budišom, Pod Borinami a Čiklov, Laz-Petraňovský, Lány ku kostolu, Dolný Zrazec

Miesto, Fatra:, 11 z 17

Nad Pieskami, Rakytné, Kaňapisky, Prievlačky, Pod Horným a Dolným Poľským, Masiarka, Horná Lihota, Prierastlo, Vyšné Matejkovo, Pod Košiariskom, Sokolia dolina, Medzihorská, Vápenica, Opršálovo, Závratia, Pod Brestovou, Brezina, Kečka, Úplaz, Kunáková, Predná Javorina, Krivé, Pod Pálenice, Zadná niva, Niže dediny, Pod Jabraňom, Salašisko, Cernuchovo, Veľká Káčerová, Kliny na Hájiku, Úzka rovná hora, Nad Bysterským, False, Jedloviny, Pred Studencom, Pod Malinie, Lán, Kosovo, Hora nad úbočou, Kováčová, Bačiny, Seč, Vysoký most, Hrby, Sokol, Bány, Nad Hrádkom, Do poľa, Pod baňou, Kamenná, Studienky, Čmelov grúň, Franková, Komarnička, Pred suchou dolinou, Racvalová dolina, Nad jamami, Končie do potoka, Vrbina, Prostrednô

Miesto, Fatra:, 12 z 17

Struhárov, Nová, Banisko, Zákľuka, Hagarová, Studenec, U Jarečka, Nivy, Žihľavisko, Podbrezie, Pod Pálenicou, Dielnice, Pod Hrbmi, Od Valčianskeho chotára, Lazy, Hepeš, Rarúrska, Uhliská, Škap, Kamenná, Kajuchovka, Do Hrbu, Podmoroviansko, Železná, Zadná Šútovka, Borok, Bučariská, Na chotári, Odríkova dolina, Andrášová, Damova, Dielnice, Horné lúky, Kúty, Lesy, Strečnianské zadky, Čierna skala, Koncom do hory, Fízľová, Brada, Na Baňu, Okrúhla dolina, Pri Slatine, Čertov zraz, Svetlá skala, Za Hepešom, Valaské, Priehybiny, Dolina Tisovo, Sitian, Nad hájikom, Kujanov laz, Pakandel, Hlboké, Pod Chiliskami, Mažiarná, Závršie, Rakytovo, Chlievisko, Štubniansky les

Miesto, Fatra:, 13 z 17

Čierno, Vyšné a nižné hony, Lúka u kríža, Kobylia, Dĺžavy, Tesné skaly, Za Gerinom, k deviatim kostolom, Dolná Benková, Havranová, Košariská, Hlochovo, Dolné pole, Turkov sad, Boriec, Pred dúbravou, Lány, Pred Kubáňov, Lazky, Veľký Žiar, Močidlo, Kapustné záhrady, Marčekovo, Pod spád, Pažitná, Mohošovec, Prostredné lány, Mokrý Jasienok, Doliny, Kežísad, Sihoť a pasienky, Horná mokra, Klin, Rebrová, Za kostolom, Vápenica, Odberaniská, Pod dub, Košúty, Dolné lúky, Pod Kamenným, Cecov, Vlčkovie, Na snehu, Pod predné, Niže svätej Anny, Hunčka, Rúbaň, Láger, Predný hon, Záskalná, Pod hrbmi, Šarovie, Staré lazy, Paľovo a Dolinky, Pod Jankovou, Jedľovo, Rúbane, Klucmanová, Fišerka

Miesto, Fatra:, 14 z 17

Záhumnia, Pod Stráňou, Cupajka, Červenská, Na Rudinách, Kečky, Kotlina Drozdová, Holovská dolinka, Štrbáčka malá, Za Dolinu, Odmuty, Ďuriašová, Selenov, Lvoziky, Hotkové, Kováčovo, Polhora, Ploštiny, Pod horou, Humienca, Pred Veľkou dolinou, Pred Hoskoru, Krajčov kút, Podlužie, Dolné košariská, Lašťoky, Košariská, Doštisky, Pokľakovo, Kňazová, Hálynková Kladnica, Pri kostole, Uhlisko, Krátka, Kotrová, Pod Nákel, Chrastie nad Štepnicou, Kraviarsky vŕšok, Harmančok, Hore chotárom, Poľová, Karolka, Repisný bok, Horné Vôdky, Kubaňová dolina, Kiškovie, Kračkov, Háje, Rovienky, Na Jelenskej, Medzi kruhy, Ostredok, Medovar, Na senníku, Nižný diel, Háj, Mokrá dolinka, Široká, Vlkanová, Domšiná

Miesto, Fatra:, 15 z 17

Hanzlová, Urbarska hora, Chopček, Dolu Černákovom, Pod Plošinu, Nad Hôrkou, Zadná Bôrová, Dielnice, Pred dolinkou, Huta, Skotna, Vaz, Nad hradskou, Kochula, Dolu vodou, Buntovské, Valasko, Na Hájikoch, Kozel, Čertová, Luhy, Borisková, Panošin, Nižný štít, Korčeková, Dlhá dolina, Bročkovský laz, Pod Bukovinámi, Diel, Na Brečkov, U tierca, Vyšné Matejovo, Stráne, Hankahrb, Palacko, Holešín, Pod Hájom, Vyše dediny, Gajdošova jama, Homola, Vančova, Pred Repiskom, Padva, Podrožie, Za španimi dolinami, Dvorisko, Držadlá, Halmešová, Nižná Mlynárová, Diel, Čertova skala, Borievčie, Pod Majerovou, Nad Kohútovou, Karlovská, Košariská, Bušíková, Predný Bôrik, Skalka, Horný Borišov

Miesto, Fatra:, 16 z 17

Brečkovo, Žliebok, Pod prietrž, Veľké lazy, Stĺpová, Pred uhliskami, Pekelná, Korelnice, Pálenice a Plešková, Vojtové, Hliny, Za kotliskom, Mikuláška, Náčike lúka, Povrázky, Do Žiarov, Lopaty, Za Košariskom, Za Turcom, Romano, Nekelovské, Bochnicová, Za kochličkou, Lovisko, Koškárka, Niže dediny, Pálenica, Šindlová, Zadný bok, Ubly, Hliny, Niže mošovskej cesty, Rakytia, Na Kostolišti, Za Hájom, Letisko, Všívarie, Jedloviny, Pražená, Varečovské, Do Doliny, Kostolec, Tesný brod, Závozec, Na Kriváni, Tokársky grúň, Široké, Dolné závozy, Polhuba, Chrochoť, Hliny, Dolina, Sihoť, Farský folvárok, Vrch Str ž, Poznanovo, Blažková lúka, Nad Žriedlo, Podchmeľ, Valachovo

Miesto, Fatra:, 17 z 17

Medvedia skala, Kosienky, Dolný Lipovec, Fibik, Vyše Ďura, Kňazová, Hrabovo, Prašivá, Zákluky, Kalisko, Brveník, Malý diel, Kravársky vŕšok, Štepnica, Lanagrepeľ, Stará tehelňa, Predné mlynište, Ťupke, Záhumnia, Zelený grúň, Vŕšky, Matejová, Kukovské, Malé koryto, Skalka, Rovne, Plánka, Paluchovo, Hájik, Hrubý grúň, Hore Jalovcom, Šiašno, Kučere lúka, Skala Okienko, Nad skalami, Pažitia, Diel, Za vápeničný jarok, Repisko, Matejkovo

miesto inde

Turčianska kotlina (1358x), Veľká Fatra (1308x)
miesto v Turčianska kotlina
miesto v Veľká Fatra

Podobné, Fatra:

4598x miesto, 776x orientačný bod, 484x turistické informácie, 396x poľovnícky posed, 232x ohnisko, 177x chranený strom, 165x prístrešok, altánok, 91x atrakcia, 56x studňa, 53x miesto na piknik, 50x štôlňa, 48x orientačná mapa, 11x komín, 3x väznica, 3x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, Fatra
@wwwOMAsk

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku fatra.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.