Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » turistika » miesto

Miesto, Fatra

Miesto v Fatra

V Fatra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Fatra:, 1 z 17

Domašínsky meander, Staré lazy, Rovne, Skalka, Kostelné, Lúka, Lazúr, Hrabovo, Smrečina, Kaluže, Podžiarie, Záhradky, Pri zápalkárni, Pod Hríbami, Záhumnie, Hôrky, Pred dolinkou, Pred Malou dolinou, Dvorec, Mičuchovské, Za Spratekom, Sviňacia, Záhradiska, Dve vody, Chalúpkovo, Izbica, Lány, Prelomené, Sekcia B, Rakytovec, Chvastková, Brehy, Pod Hliniskom, Rovne, Ohrad, Pažitie, Krajčov kút, V Baničnom, Sýkorka, Pred Baničným, Mierový háj, Staré Lazy, Pod poľanou, Panská koliba, Mlynárov jarok, Sekcia E, Likavka, Sekcia F, Dolný vrch, Sekcia A, Dlhé, Kamenné, Zichovia, Horná Turecká, Frankovia, Hony, Senkovo, Dolný sad, Sekcia C, Na vŕšku

Miesto, Fatra:, 2 z 17

Vŕšky, Foringovo, Na Hrby, Nad veľkou zemou, Pod Javorím, Hrby, Medzi lúžky, Hore vodou, Za mlynom, Hájik, Kohútie, pod Dierovou, Pod Matejovou, Zálochy, Vitaličnica, Jelenská, Za Dúbravou, Predné Haliny, Za Hájom, Niže papierne, Záhumnie, Chotárnô, Polkanová, Žľaby, Klasy, Haliny, Jamy, Zavaskovce, Brestová, Sliačany, Hanesy, Zadný kút, Pod Magurou, Štepnica, Močiarka, Bukovinka, Dolné pole, Horné pole, Brezie, Pod Stráňami, Seč, Ostredky, Hore Jalovcom, Vyšný diel, Na Hámre, Rakytov, Mistríky, Repisko, Lašteky, Vŕštek pod Holubovým, Kostoly, Litvovské, Trhanová, Pod Laštekom, HUTY, Za krovím, Kežísad, Dlhé hony, Pod Brezinou, Lipová

Miesto, Fatra:, 3 z 17

Nižovce, Pod Stáňami, Raková, Paraštiná, Doliny, Vyše mlyna, Šuhová nad Hlbokou cestou, Stará tehelňa, Pri kostole, Nad Hrádkom, Salatín, Horné bučie, Trávniky, Nižný Tajch, Žebrači, Laclavá, Hliny, Pod Rakytím, Bršková, Pod Krížnou, Skalka, Veľké, Rovinky, Pri Anglickej záhrade, Laz - Bulov, Záhumnie, Pod Hájom, Laz, Na Záplotí, Za starou vodou, Širiny, Jama, Kotelnica, Pred Pálečnou, Pod Lazom, Starý cintorín, Pod Dráhami, Poprečná, Kazimier, Dolná Turecká, Čiernavy, Laz, Vápenica, Za Rebrovci, Pod Drahy, Priečky, Holizňa, Jamy, Nevoľné, Pstružné, Košiar, Hlboké, Požehy, Salašky, Nižná Matejková, Panské, Záhrady na pažití, Kuneradské horné, Za Horvátkovci, Krovisko

Miesto, Fatra:, 4 z 17

Posviacaná, Povrázky, Niže dediny, Vyšná Matejková, Ľauková, Badiaková, Hrbok, Za Balcíkov, Kút, Močiar, Šteklanovský kúsok, Za Žabkov, Kraviarsky vŕšok, Tonkovská, Vŕšky, Podkáčová, Záhrabová, Pod Domčicou, Rovná dolina, Vŕšok vyše dediny, Ku Kaštieľu, Dolný Lipovec, Záhradky, Hrbčok, Studničná, Kozie chrbty, Tarneková, Malý žiar, Lány ku kostolu, Za kostolom, Starý cintorín, Kuskova vila, Mokraď, Vajano, Laštek, Žadíkovo, Noviny, Predvrícko, Medzi cestami, Žiar, Zadná, Horné Trávniky, Na Hájikoch, Pod Borinami, Mažiarná, Drtovky, Za Húseň, Kobula pod borinami, Vápenná, Trstená, Horné Košariská, Lavičky, Vráče, Banisko, Pod rybníky, Sviniarka, Rakytné, Za Korbelovým vŕškom, Žriedlo, Za jaročkom

Miesto, Fatra:, 5 z 17

Lipovec, Spišáková, Zábava, Oplety, Trliny, Niže dediny, Záprava, Petrová, Nad Dielcom, Žirkovo, Hlboká Bazová, Jakušovo, pri Sikačke, Plánka, Pod Stráňou, Bystrička, Flak, Stráne, Milcovo, Malá Petrová, Konský dol, Chrapovné úslnia, Močiar, Polianky, Bátorky, Kutiny, Zákľuka, Pri Váhu, Široká skala, Šibenice, Nižné jamy, Úles, Rovienky, Luhy, Zrasce, Bažinov jarok, Kostolec, Košariská, Podhradište, Demkovská, Kliny, Milcová, Pažite, Kramariská, Hrby, Za Hrabovým, Koncom do Závoza, Skalica, Niže Revišného, Juh, Nad pastierňou, Hrabiny, Sigot, Laz, Kiškovie, Hradiská, Niže dediny, Úboče, Sučany, Dlhý grúň

Miesto, Fatra:, 6 z 17

Jarok, Hlboký, Malá Šindliarka, Kúr, Kopanice, Jalčiné, Pohoreniská, Jabradné, Vojtove, Karolka, Krištofka, Bogdanová, Ploščina, Vrch Lazy, Sypaniská, Jaty, Zapierená, Pod Lazy, Zácestie, Ďurišovská, Na kútoch, Korelnice, Luhy, Truchanová, Vojtové, Zábava, Konštica, Podhorie, Kopana, Pod Kopanou, Stráň, Lúčivná, Trckové, Tŕnie, Šalby, Dupná, Gedeonova skala, Nová, Farský les, Jánova lúka, Fišerka, Močariny, Letovisko, Košariská, Svitáčovo, Čepčínec, Pod Osičím, Kapustnice v Tehelni, Biely Vŕštek, Majelnik, Studenec, Dielnice, Jarky, Jasenová, Suchá Vrica, Pod Osikovým, Návozia, Pred Dulákov, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Tackanová

Miesto, Fatra:, 7 z 17

Pod Lazmi, Ostredok, Pod Kalváriou, Lieskovo, Štvrtky, Kamene, Jazvečia, Háje, Hliny, Obzová za Trstím, Vlniská, Žiare, Vädžer, Pod hrad, Bôrovo, Pod Bôrovou, Ploštiny, Pred Studencom, Lazy, Matejčovo, Jazvečie, Mikulášova, Čmeľovo, Nad Kňazovou Nivou, Na Brode, Lazany, Obzová, Povojník, Javorie, Zákľačie, Hrubý grúň, Breziny, Priehaliny, Dubie, Záskalná, Na Prievaly, Hlboké, Biela Studňa, Šmýkanica, Obzová a Válovy, Pred trstím, Dubie, Vrica, Malé Blatno, Lučina, Bačov kopec pod Stilovým, Fľaky, Vrkošiny a pod Kasákovú, Mestská, Švanterová a Bombový močiar, Zadky, Fukovské a Šibeničný vrch, Dlhé Záhumnia, Vkošiny, Prašivá, Sviniarka, Duláková, Stĺpová, Niže svätej Anny, Strapaté

Miesto, Fatra:, 8 z 17

Pod Studencom, Studenec, Do Vadžera, Obzová za Tŕstím, Kňazová, Slatina, Na Skaličkách, Lučivná, Pod Trstím, Dielec, Do Tisovca, Za Vricou, Za Dlhým dielom, Nad Baštou, Jasenová Brložná, Suchá, Rybníky, Za železnicou, Dlhé, Rybníky, Doliny, Socovský vrch, Kolba, Žiarná, Hlboké nad Lieštím, Dolina, Za Hájom, Nad Bielym potokom, Hony do lazíšť, Orechová, Pod Horným a Dolným Poľským, Pod Rysným, Prievala lúka, Prostredný močiar, Dolina Tisovo, Medzník, Skalnô, Pod Beninami, V laze, Čakanovo, Kalvária, Bystré, Ukladiská, Dolné Kamence, Pod Jankovou, Medovar, Kopanice, Brložná, Borová, Čierno, Krátiny, Štiet, Čiastok, Boček, Prídel, Predný močiar, Hony do hradskej, Kostolné lazy, Pod Žiarami, Dlhé

Miesto, Fatra:, 9 z 17

Pod Bukovinámi, V doline, Pod Likotkou, Závozec, Miklové údoly a krovinky, Dolinky, Predné lazy, Nad Rybníkmi, Vyše papierne, Nad Tokarov, Vyše dediny, Skalie, Pod starým majerom, Veľké Blatno, Podorano, Na vrch Dubie, Hony do železnice, Klučiny, Zadné háje, Hony do hradzkej, Za lúčkami, Konopiská, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Bačov kopec, Nakúte, Panské hrby, Hony za železnicou, Bukoviny, Dúbravy, Nižná Smreková, Benkovka, Rúbaniny, Hrby, Rúbaniny, Ležiachova javorina, Kaňapisky, Za cintorínom, Dvorisko, Uhrínovo, Zadná Brezina, Vyše sklenárskej cesty, Od pastierskej, Pod Hájom, Vyšná Smreková, Pod čerenou, Poluské lazy, Od maloviesskeho, Do poľa, Farské, Hony do hôrky, Vyše Ďura, Urbársky háj, Poznanovo, Záhumnie niže mesta, Zadky, Pod Malou stranou, Holica, Pánske, Kotlová zem, Pod Šibenice

Miesto, Fatra:, 10 z 17

Kopanica, Kamenné jasle, Zadný jarok, Nad hradskou, Čertov pasienok, Turčianske jasle, Na snehu, Rúbaň, Balaškova, Lány, Jamy, Medzi medzami, Hlboká cesta, Horné lány, Vysoké, Šancelova zem, Pazuška, Antoliarka, Gričové, Kaplna, Úplaz, Lieskové pole, Na chotári, Na Hladíkovo, Krivá, Diel a Za Dielom, Hliniská, Úboč, Za vrchom, Lipové, Medze, Žiarna dolinka, Moldava, Chotáre, Joklová zem, Cupajka, Chmelinec, Brdo, Zadné dedičné polia, Brezinky, Roh, Doliny a Tisovec, Pod zábelia, Ravná, Horica, Za štrekou, Lúky, Úšust, Pahorok, Panošin, Žiar, Hrnčiarová, Nad Kohútovou, Kalenia, Jarok, Lazy, Horný háj, Stráne, Pod orešie, Siaš

Miesto, Fatra:, 11 z 17

Ohradisko, Cabanky, Vinohrad, Za dielom, Prostredná, Za Dúbravami, Beňovské, Hancková, Pred dolinami, Solisko, Hepeš, Zelené, Kostolné pole, Struháreň, Hlbokô, Zábelia, Rúbaňky, Vlčia jama, Vtáčí vŕšok, Borisková, Horné pole, Močidlá, Závodia, Lipová, Pod vrch, Kotelova zem, Kohútová, Mútne, Hankahrb, Kľačianska dolina - pirť, Majkrabovo, Pod šiarmi, Niže sklenárskej cesty, Dielec, Humienca, Čertova, Tiešňavy, Pod humniskom, Úboč, Medzi smrečinami, Šušňatín, U Vese, Doštisky, Na ohreblo, Sihoť, Majzlanka, Štiavnice, Smrekovo, Pod Kľakom, Studienky, Dubravica, Na vrchu, Skalitá, Skalica, Svetlá hora, Ploština, Závora, Za studňou, Kúty, Rúbane

Miesto, Fatra:, 12 z 17

Stredné pole, Dolné závozy, Sekanina, Tále, Pod pieskom, Borgy, Vrch háj, Pod horou, Niva, Horné závozy, Račková, Pod Sokolom, Jedliny, Hlboká, Rúbaň a Skalka, Čákory, Rovňanský grúň, Borievčie, Havrania, Za Hepešom, Žiare, Hankov grúň, Za dvorom, Beňová, Brložnica, Zvolenská hoľa, Na Brečkov, V Žiaroch, Cigánske, Hrabačka, Urbársky pasienok, Dubová, Tarabová, Kobylia hlava, Starý háj, Modrý vŕšok, Lipovská dolina, Za Vysokým, Hričkov, Kopanice, Jamy, Krizanka, Kochanovo, Hrabina, Bystrice, Dlhé hony, Dolinka, Kelnicky grún, Pod Búnovom, Od Hrabovca, Holý diel, Nad úbočím, Loviská, Huta, Brveník, Pod Starým hájikom, Lány od Hrabovca, Lúčky, Klúc, Zadná kosa

Miesto, Fatra:, 13 z 17

Žiarová, Košová, Dielce, Šúbriová, Nad Lieštinami, Cez vrch, Pod Závozím, Malý Rybár, Dolné Jaseno, Polčenská dolina, Mátava, U tŕňa, Kováčovo, Miľanovo, Borová, Za Váhom, Za jamou, Malý Hričkov, Dedinský grúň, Krsačina, Prievlač, Poľana, Zákľuka, Uhlište, Poštáriková, Tokársky grúň, Kotol, Na vrch, Vlčkovie grúň, Pod Lučencom, Trávniky, Mocidla, Panošina, Rybník, Kelašské, Dolné huty, Búnov, Nižná Jedľová, Sokol, Pred Rakytovom, Za parkanom, Hoskora, Pod skalkou, Halmesová, Kolárovo, Na Kostolišti, Veľký kozinec, Jedľovo, Pod dielom, Chrochotia dolina, Okrúhla, Pri skotni, Úplaz, Nad Hrádkom, Ostredkovy grun, Úplaz, Maršálová, Pod Príslopom, Smutné pole, Starý háj

Miesto, Fatra:, 14 z 17

Pod zadky, Stráža, Nižná Mlynárová, Polianky, Štamríky, Záblatie, Ostrá, Za Sokolom, Trasidlá, Zrebíky, Pod kobyliou hlavou, Pod Dielom, Slatiny, Čatná, Za Búnovom, Pod Hájom, Pod Magurou, Kamenné hony, Stráza, Vlčia jama, Hrabovské lazy, Medzi lúky, Košiarik, Bodranská dolina, Sedlová, Horné Hladíkovo, Madacov, Pred Rakytovom, Pažite, Banisko, Nemecké, Brován, Pod hájom, Panošinská dolina, Polianky, Rohuľka, Mlynová, Brečkovo, Vyšná lipa, Topole za Dielom, Podbrezie, Potôčky, Kohútová, Horné Jaseno, Štafný vŕšok, Kédeš, Za Strážou, U lesa, Mokraď, Žiarec, Pri Slatine, Lovisko, Miliansko, Hajasová, Tisovo, Chvastová, Sokolský jarok, Dlhé hony, Výšina, Fekečová

Miesto, Fatra:, 15 z 17

Šariny, Burchýbel, Hladká, Brehy, Veľký Rybár, Poloma, Pazite, Dedičné polia, Hluchá dolina, Nad Studňami, Lúka, Cintorín, Rezníkove, Nižná lipa, Zázriva, Za Hlaváčom, Za Štieťou, Pekáreň, Dubovo, Pod horou, Bány, Lúky, Niže červená voda, Lopušná, Vyšná Mlynárová, Sandrová, Hlboká, Pri gaštanoch, Pred Repiskom, Štrbáčka veľká, Sedlo, Pod Háj, Jaseníky, Stráne, Drozdová, Pokrývka, Kopanice, Nad Košiariskom, Pod Košiariskom, Sokol, Barborina, Medokýš, Nižná Prašivá, Lúčky, Grúniky, Stykovie jama, Dropová, Blažková lúka, Za Lyscom, Črtľaž, Patočín, Zlebina, Šimanová, Pod malou babou, Dúbrava, Do Žiarov, Na Košarisko, Kladnitá, Maleniak, Machanovie jama

Miesto, Fatra:, 16 z 17

Za Kostoliskom, Nemcovô, Koncity vrch, Mlynské rovné, Hradesnica, Pod Bresty, Javorinka, Stienky, Fugasov grúň, Vyšný Rybár, Pažitie, Jamy, Veľká Fatra, Skaliny, Do Kolárova, Mogurky, Šubrtová, Certov kút, Grúň, Za kotliskom, Pod Kobylou, Malý Rakytov, Háj, Nekelovské, Luhy, Úplaz, Diaková, Sekanica, Stará robota, Chmelky, Veľká, Pod Bielkovou medzou, Loncov diel, Hiadelské sedlo, Nad úplazkom, Jánošovo, Švandová, Košariská, Jazvecí grún, Bazovská, Radovô, Slovákova dolina, Mikuláška, Marošová, Na malý ostredok, Klinčeky, Pred Keckou, Široké, Vyšná Prašivá, Rovná, Salášik, Ráztoka, Stavenice, Šimová, Kolláre, Kratiny, Do Bučín, Čiare, Úplaz, Košariská

Miesto, Fatra:, 17 z 17

Luštavá, Repisko, Benke Kúty, Nad Bánom, Horné Lúky, Hrb, Kyškovô, Ramžová, Kotlina Drozdová, Hrabové lány, Solisko, Hrebene, Suché, Drazkovska, Malá Bzdová, Mikulášska, Bielo, Prachovaný grúnik, Križná, Kliny, Adamcová, Vôdky, Zvonica, Rovne, Orechovec, Prostredná, Kliny, Horné huty, Madárovo, Strapec, Za Baľou, Nad Špatnou, Nižné Lúky, Na dube, Lazová, Na vrchné lazy, Homôlky, Zalamaná, Snoha, Za kochličkou

miesto inde

Veľká Fatra (1780x), Turčianska kotlina (1536x), Malá Fatra (1065x), Žiar (519x)
miesto v Veľká Fatra
miesto v Turčianska kotlina
miesto v Malá Fatra

Podobné, Fatra:

6792x turistika, 4470x miesto, 703x orientačný bod, 393x strom, 328x turistické informácie, 212x poľovnícky posed, 177x chranený strom, 136x ohnisko, 114x prístrešok, altánok, 72x atrakcia, 45x štôlňa, 44x miesto na piknik, 39x orientačná mapa, 36x studňa, 8x komín, 8x pamätník, bojisko, 3x ZOO, 2x väznica, 2x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Fatra

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://fatra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.